Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. wprowadzające zmiany w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie praktycznej nauki zawodu określa że, zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia.

W związku z tym, pracodawcy, którzy przyjmują uczniów szkół branżowych I stopnia w celu odbywania praktycznej nauki zawodu oraz uczniów techników i szkół policealnych na praktyki zawodowe powinni posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz pedagogiczne.

Cele kursu

Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne , dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.

Wymagania wstępne dla uczestników :

określa rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr. 244, poz 1626)

Terminy szkoleń: do uzgodnienia z Zamawiającym

Cena szkolenia: przy szkoleniach grupowych istnieje możliwość negocjacji ceny

W cenę szkolenia wliczone zostały materiały szkoleniowe

Miejsce zajęć: Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie OKZ Profesja w Radomiu lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy grupie osób

Po zakończeniu szkolenia słuchacze otrzymają:

  1. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego

w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

  1. Suplement do zaświadczenia z podaniem zakresu tematycznego oraz ilości godzin objętych szkoleniem wydany przez OKZ „Profesja” w Radomiu

Program szkolenia: obejmuje 80 godz. zajęć dydaktycznych z zakresu pedagogiki, psychologii oraz metodyki praktycznego nauczania zawodu.

NAPISZ DO NAS

Kreator formularzy by JoomlaShine

Drogi użytkowniku klikając przycisk  „Wyślij ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz nazwy w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie ztreścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie "PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane tylko w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będa udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

KONTAKT

PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Biznesowa 7

26-600 Radom

(teren dawnych Zakł. Metalowych za sklepem LedaSport),

KURSY:   tel (48) 363 35 01

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY: tel: (48) 360 13 56

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      www.profesja.radom.pl