baner bezpl

Szkolenia rozwijające zdolności menadżerskie

 
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu głównych zasad psychologii kierowania ludźmi, technik wywierania wpływu na ludzi, metod radzenia sobie z trudnym pracownikiem, metod budowania świadomości i odpowiedzialności pracowników oraz nabycie umiejętności właściwego motywowania pracowników oraz sposobu egzekwowania wykonywanych zadań, skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji, formułowania poleceń, aby były zrozumiałe, umiejętnego dyscyplinowania pracowników czy delegowania zadań.

Program szkolenia:
• Wydawanie poleceń i stawianie zadań pracownikom
• Wstęp do motywacji
• Motywowanie pracowników na różnym poziomie zaangażowania i wiedzy
• Docenianie pracowników
• Delegowanie zadań
• Wprowadzenie do coachingu
• Najważniejsze zasady w coachingu
• Przekazywanie informacji
• Psychologia kierowania ludźmi

Czas trwania szkolenia: 8-16 godzin

TRENING UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu negocjacji, skutecznych technik i taktyk negocjacji, jakimi możemy się posługiwać, aby osiągnąć zamierzony cel.
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli firm, którzy w swojej pracy biorą udział w negocjacjach nie tylko z klientem zewnętrznym (sprzedawcy, przedstawiciele handlowi) ale również z klientem wewnętrznym (menedżerowie, kierownicy zespołów, dyrektorzy i pracownicy działów HR).

Program szkolenia:
• Techniki negocjacji
• Taktyka negocjacyjnych
• Fazy negocjacji i reguły rządzących nimi
• Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas negocjacji

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

TRENING UMIEJETNOŚCI MENADŻERSKICH

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu głównych zasad psychologii kierowania ludźmi, technik wywierania wpływu na ludzi, metod radzenia sobie z trudnym pracownikiem, metod budowania świadomości i odpowiedzialności pracowników oraz nabycie umiejętności właściwego motywowania pracowników oraz sposobu egzekwowania wykonywanych zadań, skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji, formułowania poleceń, aby były zrozumiałe, umiejętnego dyscyplinowania pracowników czy delegowania zadań.

Program szkolenia:
• Metod usprawniania pracy
• Skutecznego określania i monitoringu wykonania zadań
• Zachowanie postawy asertywnej w życiu zawodowym
• Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• Wydawanie poleceń i stawianie zadań pracownikom
• Psychologia kierowania ludźmi

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

ZARZĄDZANIE CZASEM

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu metod usprawniania pracy, skutecznego określania i monitoringu wykonania zadań , jak również zachowanie postawy asertywnej w życiu zawodowym.

Program szkolenia:
• Lista złodziei czasu
• Metody usprawniania pracy
• Rozwijanie własnego poczucia czasu
• Mój indywidualny harmonogram

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

SKUTECZNY PRZYWÓDCA GRUPY

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu:

• definicji lidershipu
• technik budowania/wzmacniania autorytetu
• technik budowania współ-zaangażowania pracowników
• narzędzi przywódczych: budowania autorytetu w trudnych sytuacjach, zwiększania identyfikacji z firmą, motywującego rozliczania, przewodzenia podczas prowadzenia spotkań i odpraw
• zwiększania inicjatywy własnej, a przede wszystkim promowania inicjatywy swoich pracowników

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, liderów, mistrzów, którzy chcą poznać i przetrenować metody wykorzystania lidershipu w procesie skutecznego zarządzania.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Cel szkolenia:Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu:
• Sztuki prezentacji siebie
• Autoprezentacji
• Uwrażliwienie na innych -doskonalenie kontaktu i słuchania
• zwiększania inicjatywy własnej, a przede wszystkim promowania inicjatywy swoich pracowników,
• Motywowania i wywieranie wpływu poprzez język ciała – komunikacja niewerbalna
• Świadomości siebie, innych w procesie komunikacji interpersonalnej

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu:
• Pogłębienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z klientem
• Poznanie społecznych standardów obsługi telefonicznej
• Przełamywanie emocjonalnych barier własnych podczas rozmowy z klientem
• Poszerzenie wiedzy z zakresu właściwych i pożądanych procedur obsługi klienta
• Zrozumienie oczekiwań klientów
• Poznanie reguł przekazywania informacji niepomyślnych i radzenia sobie z zastrzeżeniami klientów

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o skutecznych metodach budowania kontaktu interpersonalnego z klientem. Zwiększy się ich efektywność w porozumiewaniu się z klientem poprzez udoskonalenie elastyczności, otwartości i precyzji w komunikacji
Rozwinął umiejętności profesjonalnego prowadzenia rozmowy z klientem przez telefon
Zwiększą umiejętności radzenia sobie z „trudnym klientem” i w sytuacjach trudnych.
Rozwiną umiejętności budowania poczucia wpływu i pewności siebie w rozmowie z klientem

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

KONFLIKT W MIEJSCU PRACY

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu:
• Nowoczesnego zarządzania konfliktem w przedsiębiorstwie
• Skutecznego uzdrowienia atmosfery w firmie poprzez twórcze rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy
• Postrzegania konfliktu jako szansy dla organizacji na pozytywne zmiany oraz Wykorzystywania konfliktów w celu podniesienia efektywności współczesnej organizacji
• Katalogu najczęstszych źródeł oraz przyczyn konfliktogennych
• Skutecznego radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami w obliczu konfliktu
• Postaw asertywnych w kontaktach służbowych
• Umiejętności radzenia sobie w „trudnych sytuacjach”

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Cel szkolenia: Najważniejszym celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy uczestników o szeregu różnorodnych strategii, dzięki którym będą mogli skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia i pracy, Celem jest zbudowanie osobistej odporności niezbędnej w zapobieganiu oraz radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, obniżenie napięcia, podwyższenie jakości życia, lepsze zdrowie.

Program szkolenia:
• Sposoby widzenia stresu
• Jak reagujesz w sytuacjach stresowych
• Walka czy ucieczka – ćwiczenie
• Wydarzenia życiowe – czy jesteś podatny na stres?
• Twój typ osobowości
• Pójdźmy krok dalej z poznaniem Twojej osobowości: Twój temperament, odczuwanie, styl kognitywny i co z tego wszystkiego wynika
• Rodzinne dziedzictwo – ćwiczenie – czyli jak zmienić przekazy z przeszłości na przykazania na przyszłość
• Po prostu „Zrób to” – rozpoczynamy trening pozytywnego myślenia

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Psychotesty, Pracownia Badań Psychologicznych Profesja

NAPISZ DO NAS

Kreator formularzy by JoomlaShine

Drogi użytkowniku klikając przycisk  „Wyślij ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz nazwy w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie ztreścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie "PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane tylko w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będa udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

KONTAKT

PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Biznesowa 7

26-600 Radom

(teren dawnych Zakł. Metalowych za sklepem LedaSport),

KURSY:   tel (48) 363 35 01

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY: tel: (48) 360 13 56

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      www.profesja.radom.pl