baner bezpl

Szkolenia obsługi komputera i kasy fiskalnej

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej obsługi komputera

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

• System operacyjny Ms Windows
• MS  OFFICE 2016: WORD, EXCEL, ACCESS : zasady pracy z edytorem tekstu, obliczenia arkuszu kalkulacyjnym, obsługa bazy danych
• Ochrona antywirusowa komputera
• Internet jako nowoczesne źródło informacji
• Obsługa programu MS Outlook

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

 

 

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W FIRMIE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształcenie podstawowych umiejętności wykorzystywania programów użytkowych.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

• System operacyjny Ms Windows
• Ms Office 2016: WORD, EXCEL, ACCESS : zasady pracy z edytorem tekstu, obliczenia arkuszu kalkulacyjnym, obsługa bazy danych
• Internet jako nowoczesne źródło informacji
• Obsługa programu MS Outlook
• Podstawowe zasady posługiwania się lokalnymi i rozległymi siecami komputerowymi, w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i porządkowania informacji
• Dobre nawyki w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości wynikow pracy

Czas trwania szkolenia: 40 godziny

 

 

PODSTAWY TWORZENIE STRON WWW

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby zdobyć wiedzę pozwalającą samodzielnie tworzyć proste strony internetowe.

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość obsługi komputera, systemu MS Windows, użytkowanie internetu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

• Wprowadzenie: Internet; Co to jest strona internetowa?; Przeglądarki internetowe; Oprogramowanie do tworzenia stron internetowych; Język HTML
• Podstawowe informacje dotyczące budowy strony, tagi.
• Wprowadzenie i edytowanie tekstu: Wprowadzenie tekstu; Wielkości tekstu; Kolory tekstu; Położenie obrazka
• Tworzenie tabel: Budowa tabeli; Edytowanie tabeli; Wprowadzanie danych do tabeli; Zmiany w ramkach
• Umieszczanie i formatowanie grafiki na stronie; grafiki na stronie
• Tworzenie połączeń: Co to są odnośniki; Jak wprowadzać odnośniki; Mapa hiperlinkowa
• Tworzenie formularzy
• Nagłówek
• CSS (Cascading Style Sheets), Formatowanie tekstu
• Umieszczenie stron na serwerze: Obsługa FTP; Numer IP i nazwa domeny

Czas trwania szkolenia: 30 godziny

 

TWORZENIE STRON WWW – TECHNIKI ZAAWANSOWANE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby pogłębić wiedzę pozwalającą samodzielnie tworzyć, umieszczać na serwerze oraz uatrakcyjniać strony internetowe.

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość obsługi komputera, systemu MS Windows, wskazane jest ukończenie szkolenie podstawowe dotyczące tworzenia stron WWW.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
• Tworzenie grafiki na stronie internetowej: Projektowanie grafiki, pliki jpg i gif, tworzenie animacji, praca w Adobe Photoshop oraz Paint Shop Pro, zastosowanie podstawowych narzędzi, praca na warstwach, zastosowanie filtrów, edycja tekstów;
• Przystosowanie grafiki do strony: Cięcie grafiki, kompresja plików, umieszczenie grafiki na stronie, umieszczanie tekstów pomiędzy grafiką;
• Pliki CSS: Praca na stylach, formatowanie tekstów, formatowanie zawartości strony za pomocą plików CSS;
• Skrypty Java: Podstawowe informacje o Jawa Skryptach, pisanie prostych skryptów, umieszczanie skryptów na stronie, praca z Java Cookies, praca z Java Applets, przykład przydatnych skryptów, gdzie szukać skryptów;
• Flash: Tworzenie stron we Flesh-u, tworzenie animacji, tworzenie przycisków, umieszczanie muzyki, pisanie tekstów, umieszczanie strony we Flash na stronie;
• Zapoznanie z oprogramowaniem: Programy do przesyłania plików FTP, programy graficzne, programy do tworzenia Apletów Java, liczniki odwiedzin, inne przydatne oprogramowanie, skąd ściągnąć wersje próbne lub freeware;
• Umieszczanie strony na serwerze: Zasady umieszczania strony na serwerze, ważne informacje o umieszczaniu stron, typy serwerów i ich wpływ na prace strony

Czas trwania szkolenia: 30 – 50 godzin

TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH W JĘZYKU XHTML

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają samodzielnie tworzyć strony internetowe. Program szkolenia obejmuje aktualnie obowiązujące metody (technologie) tworzenia stron internetowych, takie jak: język XHTML oraz kaskadowe arkusze stylów – CSS. Podczas szkolenia uczestnicy utworzą własną witrynę internetową, którą następnie opublikują w sieci Internet.

Od uczestników oczekujemy podstawowej znajomości środowiska Windows oraz Internetu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
• Wprowadzenie
• Podstawy języka XHTML
• Podstawy formatowania tekstu
• Listy
• Wykorzystanie ilustracji
• Hiperłącza (odnośniki)
• Tabele
• Style kaskadowe – CSS
• Formatowanie strony przy wykorzystaniu stylów
• Narzędzia pomagające tworzyć strony WWW
• Publikacja własnej witryny w sieci Internet

Czas trwania szkolenia: 30 – 40 godzin

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami obsługi programu Płatnik

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
• Wymagania sprzętowe i konfigurowanie programu Płatnik
• Prezentacja funkcji programu Płatnik przeznaczonego do rozliczeń z ZUS
• Omówienie elementów środowiska graficznego programu Płatnik

Sposoby poruszania się po programie
• Aktualizacja Rejestru płatników na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych, utrzymanie historii danych w kartotece
• Zasilenia inicjalne – wczytanie dokumentów zawartych w KEDU do bazy danych programu, wczytywanie informacji o oddziałach NFZ z pliku KCH
• Wspomaganie tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych przez wykorzystanie danych zawartych w kartotece płatnika i kartotekach ubezpieczonych
• Kontrola dokumentów przed wysyłką lub wydrukiem, powiązanie konkretnych dokumentów z plikiem wysyłanym do ZUS
• Wprowadzenie zaawansowanych metod wyszukiwania – filtrów
• Umożliwienie przeglądania i wydruku raportów z wykonywanych w programie operacji (wprowadzenie dziennika operacji)
• Ułatwienie śledzenia etapów pracy nad dokumentami przez udostępnienie tzw. widoków dokumentów
• Rejestracja dokumentów osób fizycznych, jednostki prawnej oraz rejestracja dokumentów korygujących i zmieniających
• Rejestracja wyciągów CRU
• Funkcje ułatwiające wykonanie typowych czynności w programie Płatnik
• Wydruki dokumentów z programu Płatnik

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

 

COREL DRAW – GRAFIKA KOMPUTEROWA

Celem jest zapoznanie uczestników z pakietem graficznym Corel Draw w takim stopniu, jaki umożliwi dalszą samodzielną pracę.

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość obsługi komputera PC, systemu MS Windows.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
• Zastosowanie programu
• Wygląd i elementy ekranu
• Ustawienia strony
• Praca z obiektami zamkniętymi
• Tworzenie plików
• Prowadnice i siatka – zastosowanie
• Warstwy
• Grupowanie, łączenie i scalanie obiektów
• Obiekty otwarte
• Edycja węzłów
• Praca z tekstem
• Obrys i wypełnienie
• Tworzenie prostej wizytówki, gazetki
• Korzystanie z gotowych obiektów graficznych
• Efekty specjalne
• Drukowanie

Czas trwania szkolenia: 20 godzin

ADOBE PHOTOSHOP – GRAFIKA KOMPUTEROWA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami obróbki grafiki zapamiętanej w postaci map bitowych. Uczestnicy szkolenia Poznają możliwości pakietu graficznego Adobe Photoshop i korzystają z nich rysując i malując w formacie map bitowych. Wykonane za pomocą skanera grafiki bitmapowe poddają obróbce foto-retuszu. Szkolenie jest przeznaczony dla twórców grafiki użytkowej – plastyków, architektów, architektów wnętrz, twórców materiałów, ulotek reklamowych oraz dla osób, które chciałyby zgłębić tajniki grafiki komputerowej.

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość systemu MS Windows.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

• Informacje podstawowe
• Poruszanie się po aplikacji
• Korzystanie z palet aplikacji
• Podstawowa praca ze zdjęciem – selekcja, kadrowanie, tonowanie obrazu
• Praca z warstwami dokumentu
• Praca z tekstem, łączenie z grafiką
• Narzędzia malarskie
• Klonowanie elementów
• Filtry – zastosowanie w projektach
• Zapisywanie dokumentów w różnych formatach

Czas trwania szkolenia: 20 – 30 godzin

RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA: INTERNET EXPLORER, MS OUTLOOK

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  podstawowymi informacjami z korzystania programu Microsoft Outlook. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z przesyłania wiadomości, podstawowe informacje o programie oraz obsługa kalendarza.

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość systemu MS Windows i Internetu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

Podstawowe właściwości przesyłania wiadomości w programie Outlook

• Uruchamianie i zamykanie programu Outlook 2003
• Określanie właściwości folderu Skrzynka odbiorcza
• Redagowanie i wysyłanie wiadomości przy użyciu Outlook 2003
• Sprawdzanie pisowni w wiadomości przy użyciu funkcji Sprawdzanie pisowni
• Adresowanie wiadomości przy użyciu listy adresów
• Odwoływanie wiadomości wysłanej do odbiorcy
• Ustawianie domyślnego formatu wiadomości
• Załączanie dokumentu jako załącznika w formie pliku przy użyciu menu Wstaw
• Wstawianie podpisu do wiadomości
• Przesyłanie wiadomości do nowego adresata za pomocą przycisku Prześlij dalej
• Drukowanie wiadomości przy użyciu menu Plik

Podstawowe właściwości wiadomości w programie Outlook

• Otwieranie załącznika w postaci pliku Microsoft Office
• Drukowanie załącznika do wiadomości
• Zapisywanie pliku załącznika w folderze
• Sortowanie wiadomości przy użyciu nagłówków kolumn
• Ustawianie opcji Autoarchiwizacji

Zastosowanie wyszukiwarek internetowych

• Zastosowanie wyszukiwarki
• Tworzenie kont internetowych
• Grupy dyskusyjne

Czas trwania szkolenia: 20 godzin

POWER POINT – TWORZENIE PREZENTACJI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  zasadami tworzenia prezentacji oraz prostej grafiki menedżerskiej. Pozwala zdobyć przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności posługiwania się programem MS PowerPoint oraz MS Paint. Wykorzystując teksty w różnej formie, grafikę, schematy i wykresy.

Szkolenie przeznaczone głównie dla osób zajmujących się reklamą, marketingiem chcących prowadzić za pomocą komputera prelekcje, wykłady lub pokazy.

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość systemu MS Windows i innych programów biurowych. Szkolenie może być wykorzystane przy realizacji Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL).

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

Tworzenie prostej grafiki menedżerskiej:

• Używanie narzędzi graficznych
• Używanie myszki do ręcznego rysowania
• Rysowanie prostokątów, okręgów, tekstu i linii
• Pozyskiwanie obrazków z bibliotek i umieszczanie ich w rysunku
• Używanie kolorów, cieniowania i ramek
• Kopiowanie i zmiana rozmiarów narysowanych obiektów

Tworzenie prezentacji:

• Ogólna charakterystyka programu PowerPoint
• Pasek formatowania i przeglądu prezentacji, narzędziowy, ogólna budowa prezentacji
• Zasady tworzenia prezentacji
• Elementy składowe strony prezentacji, slajdy i notki, wzorce prezentacji, sorter slajdów, tworzenie obiektów graficznych
• Tryby pracy
• Slajdy, notki, tryb przeglądu wszystkich slajdów
• Praca z plikami
• Import i eksport danych oraz obiektów graficznych, zapisywanie i wczytywanie plików

Czas trwania szkolenia: 20 – 40 godzin

WSPOMAGANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W PRACY MAGAZYNU I HURTOWNI – FAKTUROWANIE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  podstawowymi programami do fakturowania wykorzystywanymi w pracy magazynu i hurtowni.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

• Zastosowanie komputerowego programu w obsłudze transakcji handlowych, w tym wystawiania faktur
• Ewidencja kontrahentów
• Ewidencja towarów, cen i marż
• Rejestr sprzedaży i zakupów
• Wystawianie faktur i innych dokumentów
• Kontrola stanów magazynowych

Czas trwania szkolenia: 8-16 godzin

Psychotesty, Pracownia Badań Psychologicznych Profesja

NAPISZ DO NAS

Kreator formularzy by JoomlaShine

Drogi użytkowniku klikając przycisk  „Wyślij ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz nazwy w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie ztreścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie "PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane tylko w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będa udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

KONTAKT

PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Biznesowa 7

26-600 Radom

(teren dawnych Zakł. Metalowych za sklepem LedaSport),

KURSY:   tel (48) 363 35 01

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY: tel: (48) 360 13 56

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      www.profesja.radom.pl