baner bezpl

Szkolenia w zawodach usługowych

 
FRYZJER

Cel szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do osób chcących rozpocząć pracę w zawodzie fryzjera.

Program Szkolenia:
• technik i technologii stosowanych we fryzjerstwie
• doboru i stosowania odpowiednich materiałów i środków pielęgnacyjnych
• podstawowych zasad stylizacji fryzury
• sposobów i technik wykonywania trwałej ondulacji i farbowania
• sposobów i technik strzyżenia i modelowania
• sposobów i technik wykonania fryzur: dziennej, wieczorowej, okazjonalnej
• podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa
• komunikacji interpersonalnej, marketingu usług oraz przepisów prawa działalności salonu fryzjerskiego

Warunki stawiane kandydatom:
• ukończone 18 lat,
• dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
• pożądane cechy psychofizyczne: wytrzymałość i sprawność fizyczną, uzdolnienia manualne, łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności organizatorskie.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie obejmuje 140 godzin nauczania (w tym 100 godz. ćwiczeń praktycznych w salonach fryzjerskich).

 

KOSMETYCZKA

Cel szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do osób chcących rozpocząć pracę w zawodzie Kosmetyczki.

Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• anatomii i fizjologii człowieka
• znajomości oraz właściwego stosowania środków i surowców kosmetycznych
• ustalenia i wykonania odpowiedniego zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej
• wykonywania masażu twarzy, szyi i dekoltu
• wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
• wykonywania manicure i pedicure
• podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa
• komunikacji interpersonalnej, marketingu usług oraz przepisów prawa działalności gabinetu kosmetycznego

Warunki stawiane kandydatom:
• wykształcenie min średnie,
• dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
• pożądane cechy psychofizyczne: wytrzymałość i sprawność fizyczną, uzdolnienia manualne, łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności organizatorskie

Czas trwania szkolenia: Szkolenie obejmuje 95 godzin nauczania (w tym 50 godz. ćwiczeń praktycznych w gabinetach kosmetycznych).

 

STYLIZACJA I ZDOBNICTWO PAZNOKCI

Metodami:
• żelową
• akrylową
• fiberglasem

Szkolenie kierowane jest do osób chcących poznać zasady i techniki profesjonalnych metod przedłużania, modelowania i zdobnictwa paznokci kolorowymi żelami, akrylami i innymi materiałami stosowanymi w kosmetyce.

Szkolenie obejmuje:
• przedłużanie paznokci na tipsie akrylem, fiberglasem i żelem UVA
• modelowanie naturalnych paznokci na szablonie akrylem i żelem UVA
• przedłużanie naturalnych paznokci fiberglasem
• zdobnictwo paznokci

Czas trwania szkolenia: 24 godziny (3 dni)

BUKIECIARSTWO

Szkolenie kierowane jest do osób chcących poznać zasady prawidłowej pielęgnacji roślin, zasady i techniki sporządzania dowolnego wyrobu bukieciarskiego, uwzględniając najnowsze trendy w bukieciarstwie.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

Program szkolenia:
• pielęgnacji roślin żywych i ciętych
• utrwalania roślin różnymi metodami
• zasad i techniki wykonywania wiązanek i dekoracji okolicznościowych
• zasad i techniki wykonywania wyrobów ślubnych i komunijnych
• zasad i techniki wykonywania dekoracji pogrzebowych

Czas trwania szkolenia: Szkolenie obejmuje 80 godzin nauczania (w tym 60 godz. ćwiczeń praktycznych).

 

OPIEKUNKA SPOŁECZNA

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu opiekunki społecznej.

Program szkolenia obejmuje:
• Podstawowe zagadnienia z zakresu pediatrii, geriatrii i gerontologii
• Podstawy psychologii i psychiatrii
• Podstawy higieny i pielęgnacji dzieci oraz osób starszych i chorych
• Zasady żywienia dzieci oraz osób starszych i chorych
• Ratownictwo medyczne
• Etyka zawodowa
• Aspekty prawne pracy opiekunki społecznej
• Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych

Czas trwania szkolenia: Szkolenie obejmuje 120 godzin nauczania (w tym 80 godz. ćwiczeń praktycznych).

 

WIZAŻ

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przyuczenie do wykonywania zawodu wizażystki, poszerzenie i rozwinięcie swoich zainteresowań, zdolności estetycznych i manualnych.

Program szkolenia:
• Harmonia kolorów, barwy podstawowe, typologia, kompozycja i zastosowanie
• Stanowisko pracy i przybory wizażystki
• Przygotowanie skóry do makijażu
• Stylizacja – określenie typu urody
• Charakterystyka i kształt twarzy
• Techniki wykonywania profesjonalnego wizażu, kamuflaż, modelaż, korekcja twarzy
• Ćwiczenia praktyczne wizażu twarzy: makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, makijaż ślubny, makijaż zawodowy, makijaż karnawałowy

Czas trwania szkolenia: 40 godzin
W czasie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i środki do wizażu.
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia i certyfikatu (także w języku angielskim) potwierdzającego udział w szkoleniu.

KIEROWNIK WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21.01.1997r.
Kierownikiem placówki wypoczynku może być: Nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie, lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do: kierowania placówką wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Program szkolenia:
• Planowanie pracy wychowawczej w placówce
• Organizacja pracy w placówce wypoczynku
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
• Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym
• Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku wg Obowiązujących aktualnie przepisów

Czas trwania szkolenia: 10 godzin

WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. (Dz. U nr 18 poz. 102).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie uprawnień wychowawcy kolonii

Program szkolenia:
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
• Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
• Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej
• Obowiązki wychowawcy grupy
• Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
• Turystyka i krajoznawstwo
• Zajęcia kulturalno – oświatowe
• Zajęcia praktyczno – techniczne
• Prace społecznie użyteczne
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Warunki stawiane kandydatom:
• Ukończone 18 lat
• Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego
• Posiadanie odpowiednich warunków zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim
• Posiadanie predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Czas trwania szkolenia: 36 godzin

WARSZTATY ORIGAMI I SZTUKI ZDOBIENIA DESCOUPAGE

Cel szkolenia:
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami układania i składania origami, poznanie podstawowych wzorów, oraz zaprezentowanie origami jako metody terapeutycznej. Celem warsztatów jest również zapoznanie uczestników z zasadami zdobień szkła, tworzeniem obrazków z wykorzystaniem papieru klasycznego, tkanin, foli itp.

Program warsztatów:
• Zabawki dydaktyczne
• Kwiaty i elementy roślinne
• Świat zwierząt
• Formy użytkowe origami: serca, koperty, ramki
• Techniki zdobień: preparaty, narzędzia
• Tworzenie dekoracji przestrzennych
• Techniki świąteczne: Wielkanoc, Boże Narodzenie

Szkolenie kierowane jest do:
• Nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego
• Nauczycieli plastyków
• Wychowawców świetlic
• Pedagogów
• Psychologów
• Osób zainteresowanych nie posiadających wykształcenia pedagogicznego

Czas trwania szkolenia: Szkolenie obejmuje 8-16 godzin (w tym ćwiczenia praktyczne).

SZWACZKA

Cel szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do osób chcących rozpocząć pracę w charakterze szwaczki.
Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• podstaw kroju i układ form
• materiałoznawstwa
• technik szwalniczych
• sztuki kształtowania sylwetki poprzez krój, kolor i rodzaj tkaniny
• modelowania na płasko i na manekinie
• krawiectwa artystycznego

Warunki stawiane kandydatom:
• wykształcenie podstawowe
• dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
• pożądane cechy psychofizyczne: wytrzymałość i sprawność fizyczną, zdolności manualne

Czas trwania szkolenia: Szkolenie obejmuje 100 godzin nauczania (w tym 70 godz. ćwiczeń praktycznych w zakładach krawieckich).

GROOMER

Cel Szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie strzyżenia i pielęgnacji psów

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:
• Podstawowej wiedzy na temat zachowania psów
• Zdrowia i pielęgnacji psów
• Techniki strzyżenia i trymowania
• Stosowania urządzeń, sprzętu i narzędzi
• Stosowania środków higienicznych i upiększających

Warunki stawiane kandydatom:
• ukończone 18 lat
• ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
• dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania szkolenia: Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania i doświadczenia kandydata i może trwać od 120 do 160 godzin.

MASAŻ KLASYCZNY, SEGMENTARNY I LIMFATYCZNY

Cel szkolenia: Szkolenie kierowane jest do osób chcących poznać prawidłowe zasady i techniki wykonywani masażu klasycznego, segmentalnego limfatycznego.

Program Szkolenia:
• Budowa i anatomia człowieka
• Diagnoza i ocena zmian strukturalnych i czynnościowych tkanek
• Zmiany czynnościowe zachodzące w tkankach przed i po zadziałaniu masażu
• Techniki wykonywania masażu poszczególnych części ciała
• Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu masażu

Warunki stawiane kandydatom:
• ukończone 18 lat
• dobry stan zdrowia
• pożądane cechy psychofizyczne: wytrzymałość i sprawność fizyczną, łatwość nawiązywania kontaktów

Czas trwania szkolenia: Szkolenie obejmuje 40-90 godzin nauczania w zależności od rodzaju masażu.

MANICURE I PEDICURE

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników szkolenia w zakresie wykonywania manicure i pedicure.

Program Szkolenia:
• Dobór odpowiednich środków i materiałów kosmetycznych
• Podstawowe techniki wykonywania manicure – pielęgnacja kończyn górnych
• Podstawowe techniki wykonywania pedicure – pielęgnacja kończyn dolnych
• Budowa paznokcia – defekty płytki paznokciowej
• Przepisy BHP dotyczące pielęgnacji kończyn górnych i dolnych w gabinecie kosmetycznym,
• Zasady higieny obowiązujące przy wykonywaniu manicure i pedicure w gabinetach kosmetycznych

Warunki stawiane kandydatom:
• ukończone 18 lat
• dobry stan zdrowia
• pożądane cechy psychofizyczne: łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności manualne.

Czas trwania szkolenia: Szkolenie obejmuje 16 – 24 godzin.

Psychotesty, Pracownia Badań Psychologicznych Profesja

NAPISZ DO NAS

Kreator formularzy by JoomlaShine

Drogi użytkowniku klikając przycisk  „Wyślij ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz nazwy w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie ztreścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie "PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane tylko w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będa udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

KONTAKT

PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Biznesowa 7

26-600 Radom

(teren dawnych Zakł. Metalowych za sklepem LedaSport),

KURSY:   tel (48) 363 35 01

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY: tel: (48) 360 13 56

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      www.profesja.radom.pl