Projekt pt "Doświadczenia i nowe trendy w zagospodarowaniu ciągów komunikacyjnych"
jest realizowany w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - upowszechnianie uczenia się przez całe życie.

 

W projekcie uczestniczy 36 uczniów z Ośrodka Kształcenia Zawodowego "Profesja" w Radomiu, którzy będą odbywali między innymi staże zawodowe w Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu (Niemcy) w dwóch grupach po 18 osób.

Cel projektu:

Projekt ma na celu promowanie mobilności uczestników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Celem nadrzędnym projektu realizowanym w Ośrodku Kształcenia Zawodowego "Profesja" jest zaspokojenie potrzeb zawodowych uczestników, które będą miały duży wpływ na dalszy rozwój zawodowy oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy - Polska i kraje europejskie.  

Projekt realizowany jest w dniach od 02.09.2013 do 30.09.2014. Zgodnie z umową nr. ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37339

zawartą pomiędzy:

  • Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będącą Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43

oraz

  • Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego "Profesja" Iwona Wiśnik z siedzibą w Radomiu przy ul. 1905 Roku 3J, będącym Beneficjentem Umowy.

 

W dniach 04-15 listopada 2013 r. uczniowie Ośrodka Kształcenia Zawodowego „Profesja” w Radomiu uczestniczyli w stażu zagranicznym w zakresie projektu pt. „Doświadczenia i nowe trendy w zagospodarowaniu ciągów komunikacyjnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był w Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu (Niemcy) w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy stażu przed wyjazdem na praktyki zagraniczne - Profesja Ośrodek Kształcenia Zawodowego w RadomiuUczestnicy stażu przed wyjazdem

W stażu wzięło udział 18 uczniów (pierwsza grupa). Młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych i pobierała lekcje języka niemieckiego zawodowego. Zajęcia praktyczne odbywały się w Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu, gdzie uczestnicy wykonywali ciągi komunikacyjne z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Dodatkowo mieli okazję wymienić doświadczenia z rówieśnikami zza zachodniej granicy, co sprzyjało pogłębieniu znajomości języka niemieckiego i kultury kraju goszczącego. Pod względem merytorycznym zajęcia nadzorowali niemieccy nauczyciele zawodu. Z kolei nauka języka obcego zawodowego odbywała się w sali konferencyjnej mieszczącej się w internacie Centrum Kształcenia w Magdeburgu, w którym młodzież była zakwaterowana.

 

Zwiedzanie Magdeburga - Profesja Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Radomiu

W programie było również zwiedzanie Magdeburga

 

Równocześnie realizowano program kulturowy. W Berlinie przewodnik oprowadził uczniów po Bundestagu – jednej z izb parlamentu niemieckiego – i przybliżył im historię Bramy Brandenburskiej. W Magdeburgu młodzież zwiedzała Zieloną Cytadelę (tzw. Hundertwasserhaus) – postmodernistyczny kompleks mieszkalny – oraz liczne muzea i kościoły.

Podczas wyjazdu uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów-nauczycieli języka niemieckiego, którzy dzięki biegłej znajomości języka zapewniali młodzieży stały kontakt z obcą mową i ułatwiali komunikację z lokalną społecznością.

Udział w stażu zwiększa szansę jego uczestników na przyszłe zatrudnienie lub stworzenie własnego miejsca pracy. Dodatkowym atutem projektu jest nawiązanie kontaktów z firmami i przedsiębiorcami niemieckimi, co może zaowocować znalezieniem zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.

 

Uczestniczki stażu przy pracy - Profesja Ośrodek Kształcenia Zawodowego w RadomiuUczestniczki stażu przy pracy

Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu to duży ośrodek szkolenia zawodowego, który od wielu lat prowadzi kształcenie i doskonalenie zawodowe związane m.in. z budownictwem i drogownictwem. Ośrodek posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym nauczycieli przedmiotów budowlanych, brukarzy i pedagogów wdrażających kompetencję międzykulturowej komunikacji.

 

Końcowy efekt pracy uczestników projektu  - Profesja Ośrodek Kształcenia Zawodowego w RadomiuKońcowy efekt pracy uczestników projektu

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat wydany przez Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu oraz dokument Europass Mobility potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje. Rangę dokumentu podnosi fakt, że jest on wydawany przez Agencję Narodową Europass Mobility. Dokument ten został spisany w dwóch językach: polskim i niemieckim, co umożliwia mobilność zawodową na rynku europejskim.

Wyjazd kolejnej 18-osobowej grupy młodzieży w ramach "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia uczenia się przez całe życie jest planowany na marzec 2014 roku.

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

NAPISZ DO NAS

Kreator formularzy by JoomlaShine

Drogi użytkowniku klikając przycisk  „Wyślij ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz nazwy w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie ztreścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie "PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane tylko w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będa udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

KONTAKT

PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Biznesowa 7

26-600 Radom

(teren dawnych Zakł. Metalowych za sklepem LedaSport),

KURSY:   tel (48) 363 35 01

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY: tel: (48) 360 13 56

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      www.profesja.radom.pl