Agencja zatrudnienia

PROFESJA Ośrodka Kształcenia Zawodowego posiada stosowne certyfikaty zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001). Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 11055.

Celem i zadaniem naszej firmy jest wsparcie Państwa w znalezieniu nowej pracy lub zmianie dotychczasowej na lepszą.

 

Prowadzimy działalność w zakresie :

 • pośrednictwa pracy
   • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
   • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,

   • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

   • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

   • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

 • doradztwa personalnegoprowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
   • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,\
   • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,
 • poradnictwa zawodowego
   • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
   • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
   • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
   • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

NAPISZ DO NAS

Kreator formularzy by JoomlaShine

Drogi użytkowniku klikając przycisk  „Wyślij ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz nazwy w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie ztreścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie "PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane tylko w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będa udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

KONTAKT

PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Biznesowa 7

26-600 Radom

(teren dawnych Zakł. Metalowych za sklepem LedaSport),

KURSY:   tel (48) 363 35 01

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY: tel: (48) 360 13 56

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      www.profesja.radom.pl