Kim jesteśmy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Profesja” działa na rynku szkoleniowym od 2005 roku. Jesteśmy jedną z wiodących instytucji szkoleniowych działających w regionie. Oferujemy bogatą ofertę szkoleniową, doświadczenie i renomę. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Posiadamy szeroką ofertę edukacyjną, na która składają się kursy, seminaria i warsztaty w ponad 80 zawodach i specjalnościach oraz szkoły dla młodzieży w różnych zawodach i specjalnościach. Wzrastająca liczba osób korzystających z naszych usług edukacyjnych jest dowodem na to, iż trafiamy z ofertą szkoleniową do naszych Klientów i Kontrahentów. Jest to również potwierdze iż coraz większa liczba osób darzy nas zaufaniem. Państwa zaufanie oraz bardzo dobre referencje dopingują nas do coraz lepszej realizacji misji Ośrodka: „Zadowolenie klientów, gwarancją sukcesu naszej firmy” . Z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem realizujemy każdą usługą. Dostosowujemy ofertę szkoleniową do potrzeb klienta. Udzielamy pomocy osobom dorosłym w zdobywaniu oraz podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych poprzez wdrażanie nowych produktów usługowych, proponujemy coraz to nowsze kierunki szkoleń i kursów. W swojej ofercie posiadamy liczne warsztaty w zakresie indywidualnej, grupowej i rodzinnej terapii psychologicznej, doradczej, warsztaty i treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy czy kreowania własnego wizerunku. Proponujemy również warsztaty w zakresie poradnictwa prawnego, kompetencji wychowawczych a nawet promocji i profilaktyki zdrowia.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ofertę szkoleniową, programy kursów czy warsztatów dostosowujemy do Państwa potrzeb oraz wymagań rynku pracy, tak aby jeszcze skuteczniej i lepiej przygotować naszych słuchaczy do zaistnienia na rynku pracy zarówno krajowym jaki i międzynarodowym.
W okresie naszej dotychczasowej działalności uzyskaliśmy:

1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia kursów dokształcających “dla kierowców przewożących towary niebezpieczne”,

2. Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach na prowadzenie szkoleń w zakresie „kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

3. Atest dla Ośrodka “PROFESJA” wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa na prowadzenie szkoleń spawaczy zgodnie z wytycznymi nr W-19/IS-41 oraz egzaminowanie spawaczy po kursach zgodnie z Wytycznymi nr W-19/IS-17

4. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 20/2019/P PN-EN ISO 9001:2015-10

Wysoka jakość kształcenia = Fachowa kadra dydaktyczna

Realizowanie usługi edukacyjnej przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego PROFESJA zależy nie tylko od zapewnianego zaplecza organizacyjno – technicznego oraz pomieszczeń dydaktycznych i jakości opracowanych programów, ale przede wszystkim od kadry dydaktycznej oraz personelu Ośrodka. Pracownicy OKZ PROFESJA, to osoby posiadające długoletni staż pracy gwarantujący prawidłową organizację, realizację i rozliczenie usług edukacyjnych. Kilkudziesięcioosobowa kadra dydaktyczna posiadająca gruntowne kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji oraz znajomości uwarunkowań lokalnych rynków pracy gwarantuje wysoki poziom usług i poprawność merytoryczną szkoleń i kursów zawodowych. Wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie naszego zespołu owocuje wysoką jakością oferowanych usług oraz skuteczną metodyką prowadzonych szkoleń.