Oferta edukacyjna

nabór tablica

SZKOŁY OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PROFESJA

Sukces jest  wynikiem właściwej decyzji
Eurypides

Branżowa Szkoła I stopnia

na podbudowie gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej

Tryb nauczania: dzienny dla młodzieży

Czas trwania nauki: 3 lata

Zawody m.in.:

  • Fryzjer
  • Kelner
  • Sprzedawca
  • Kucharz
  • Cukiernik
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Blacharz samochodowy
  • Lakiernik samochodowy
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Pracownik obsługi hotelowej- NOWOŚĆ
  • Ślusarz
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Murarz-tynkarz
  • Cieśla
  • Betoniarz-zbrojarz
  • Elektryk
  • Piekarz
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Magazynier – logistyk -NOWOŚĆ

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do szkoły

 • Podanie o przyjęcie do szkoły – druk wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych – druk do pobrania w sekretariacie szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu – na podstawie skierowania do lekarza wydanego przez szkołę
 • Oryginał świadectwa  gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty  – przy przyjęciu nie są brane pod uwagę oceny na świadectwie i punkty z egzaminu – do naszej szkoły nie trzeba się logować
 • 3 szt. fotografie ( podpisane )

Zapewniamy:

 • indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności
 • bezpieczeństwo – monitoring na terenie szkoły
 • wirtualny świat pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
 • stałą opiekę pedagoga szkolnego
 • opiekę medyczną pani pielęgniarki
 • możliwość uczestniczenia w konkursach i olimpiadach z różnych dziedzin

 

W naszej placówce:

 • posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę
 • dbamy o uczniów z trudnościami w nauce
 • pielęgnujemy tradycje i zwyczaje
 • stosujemy najnowsze techniki i metody pracy

Każdy uczeń otrzymuje BEZPŁATNIE legitymację szkolną oraz niezbędne zaświadczenia potwierdzające status ucznia