Szkolenia i kursy

Tworząc ofertę kursowo-szkoleniową

Odpowiadamy na aktualne potrzeby rynku
Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań naszych klientów
Przygotowujemy program kursu odpowiadający Państwa potrzebom.
Dajemy możliwość negocjacji cen w zależności od liczby słuchaczy, godzin i rodzaju szkolenia

Jakość kształcenia jest dla nas najważniejsza

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW
wózki podnośnikowe
97%
żurawie przenośne, przewoźne
99%
dźwigi towarowo osobowe
99%
spawanie metodą TIG , MIG, MAG, GAS
95%
POPULARNOŚĆ KURSÓW W 2020 r.
 • szkolenia UTB
 • kosmetyczne
 • gastronomiczne
 • inne

Oferta kursów i szkoleń

Szkolenia i uprawnienia dla spawaczy zgodnie z PN-EN ISO 9606-1

Cel kursu:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych i uzyskanie uprawnień spawacza w określonej metodzie.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła zawodowa
 • ukończone 18 lat,
 • posiadają świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza

Czas trwania kursu

Kurs trwa  od  100 do 150 godzin (w zależności od rodzaju kursu)

Uprawnienia po zakończeniu kursu

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe

Po zdanym egzaminie przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach kursant otrzymuje:

 • Książkę spawacza
 • Europejski Certyfikat Spawacza (świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażoną bazę szkoleniową oraz zaplecze techniczne i dydaktyczne: sale dydaktyczne, warsztaty szkoleniowe (własna spawalnia),  pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe.

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez  profesjonalną kadrę szkoleniową.  Osoby te, posiadają kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie  zawodowe w branży spawalniczej oraz szkoleniowej na kursach.

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych i uzyskanie uprawnień spawacza w określonej metodzie.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła zawodowa
 • ukończone 18 lat,
 • posiadają świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza

Czas trwania kursu

Kurs trwa  od  100 do 200 godzin (w zależności od rodzaju kursu)

Uprawnienia po zakończeniu kursu

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Po zdanym egzaminie przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach kursant otrzymuje:

 • Książkę spawacza
 • Europejski Certyfikat Spawacza (świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażoną bazę szkoleniową oraz zaplecze techniczne i dydaktyczne: sale dydaktyczne, warsztaty szkoleniowe (własna spawalnia),  pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe.

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez  profesjonalną kadrę szkoleniową.  Osoby te, posiadają kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie  zawodowe w branży spawalniczej oraz szkoleniowej na kursach

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych i uzyskanie uprawnień spawacza w określonej metodzie.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła zawodowa
 • ukończone 18 lat,
 • posiadają świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza

Czas trwania kursu

Kurs trwa  od  100 do 200 godzin (w zależności od rodzaju kursu)

Uprawnienia po zakończeniu kursu

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Po zdanym egzaminie przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach kursant otrzymuje:

 • Książkę spawacza
 • Europejski Certyfikat Spawacza (świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażoną bazę szkoleniową oraz zaplecze techniczne i dydaktyczne: sale dydaktyczne, warsztaty szkoleniowe (własna spawalnia),  pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe.

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez  profesjonalną kadrę szkoleniową.  Osoby te, posiadają kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie  zawodowe w branży spawalniczej oraz szkoleniowej na kursach.

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych i uzyskanie uprawnień spawacza w określonej metodzie.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła zawodowa
 • ukończone 18 lat,
 • posiadają świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza

Czas trwania kursu

Kurs trwa  od  100 do 150 godzin (w zależności od rodzaju kursu)

Uprawnienia po zakończeniu kursu

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Po zdanym egzaminie przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach kursant otrzymuje:

 • Książkę spawacza
 • Europejski Certyfikat Spawacza (świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażoną bazę szkoleniową oraz zaplecze techniczne i dydaktyczne: sale dydaktyczne, warsztaty szkoleniowe (własna spawalnia),  pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe.

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez profesjonalną kadrę szkoleniową.  Osoby te, posiadają kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie  zawodowe w branży spawalniczej oraz szkoleniowej na kursach.

Szkolenia zawodowe

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie (brak przeciwskazań do obsługi wózków)

Szkolenie (KAT-II-WJO) czas trwania – 67 godzin (47 godzin teoretycznych, 20 godzin praktycznych)

zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

Szkolenie KAT I-WJO ( WÓZKI PODNOŚNIKOWE SPECJALIZOWANE) czas trwania szkolenia –  81 godzin

Zapewniamy: nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych  wykładowców oraz wysokiej klasy urządzenia do części praktycznej.

Szkolenia zakończone są państwowymi egzaminami przed komisją powołaną przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego ).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia ważne bezterminowo na terenie całego kraju.

Organizujemy również szkolenia na terenach zakładów lub jednostek, które posiadają własne wózki .

Wózki KAT III-WJO (naładowne , unoszące, ciągnikowe.)

Czas trwania szkolenia 21 godzin. Szkolenie zakończone jest egzaminem przed komisją wyznaczoną przez nasz ośrodek. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia obsługi wózków kat III- WJO oraz imienną zgodę do ich obsługi.

Bez względu na miejsce  zajmiemy się kompleksową obbsługą szkolenia łącznie z egzaminem.

Więcej informacji w sprawach szkoleń pod nr tel. 533-433-152

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie (brak przeciwskazań do wykonywania zawodu)

Czas trwania szkolenia: 55 godzin (45 godz teoretycznych,10 godzin praktycznych)

zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r

Zapewniamy : nowocześnie wyposażone  sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych  wykładowców oraz wysokiej klasy urządzenia do części praktycznej.

Zajęcia praktyczne odbywają się na żurawiu o udźwigu 22,5 t dzięki czemu otrzymacie Państwo uprawnienia do obsługi żurawi bez ograniczenia tonażu.

Szkolenia zakończone są państwowymi egzaminami przed komisją powołaną przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego )

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia ważne bezterminowo na terenie całego kraju.

Organizujemy również szkolenia na terenach zakładów lub jednostek, które posiadają własne żurawie.

Bez względu na miejsce  zajmiemy się kompleksową obbsługą szkolenia łącznie z egzaminem.

Więcej informacji w sprawach szkoleń pod nr tel. 533-433-152

Warunki uczestnictwa:

 •  ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie (brak przeciwskazań do obsługi wózków)

Czas trwania szkolenia (KAT-I-P) 50 godzin (36 godz teoretycznych,14 godzin praktycznych)

zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

Zapewniamy: nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców oraz wysokiej klasy urządzenia do części praktycznej.

Szkolenia zakończone są państwowymi egzaminami przed komisją powołaną przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego )

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia ważne bezterminowo na terenie całego kraju.

Organizujemy również szkolenia na terenach zakładów lub jednostek, które posiadają własne urządzenia.

Bez względu na miejsce  zajmiemy się kompleksową obbsługą szkolenia łącznie z egzaminem.

Więcej informacji w sprawach szkoleń pod nr tel. 533-433-152

Warunki uczestnictwa:

 •  ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie (brak przeciwskazań do obsługi wózków)

Czas trwania szkolenia (KAT-II-S) 50 godzin (40 godzin teoretycznych, 10 godzin praktycznych)zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

Czas trwania szkolenia (KAT-I-S) 60 godzin (48 godzin teoretycznych, 12 godzin praktycznych)zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

Zapewniamy: nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych  wykładowców, którzy przygotują Państwa do egzaminów oraz wysokiej klasy urządzenia do części praktycznej.

Szkolenia zakończone są państwowymi egzaminami przed komisją powołaną przez UDT ( Urząd Dozoru Technicznego )

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia ważne bezterminowo na terenie całego kraju.

Organizujemy również szkolenia na terenach zakładów lub jednostek, które posiadają własne urządzenia.

Bez względu na miejsce  zajmiemy się kompleksową obbsługą szkolenia łącznie z egzaminem.

Więcej informacji w sprawach szkoleń pod nr tel. 533-433-152

Szkolenia przyuczające do wykonywania pracy w zawodach budowlanych

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu brukarza

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy Ai umiejętności w zakresie wykonywania zawodu betoniarz – zbrojarz.

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 100 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu blacharza.

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania szkolenia:
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu cieśli  (cieśla budowlany, konstrukcyjny)

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania szkolenia:
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 100 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu dekarza.

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 100 godzin.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest nabycie i opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu kosztorysowania z zastosowaniem programu „Norma PRO”

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 16 do 30 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy  i umiejętności w zakresie wykonywania prac montażowych instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 60 do 120 godzin.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu murarza – tynkarza

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 100 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania prac remontowo budowlanych i wykończeniowych.

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

Dla osób nie związanych dotychczas z zawodem istnieje możliwość ustalenia odpowiedniej ilości godzin szkolenia, pozwalającą na przygotowanie do wykonywania zawodu.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania prac remontowo budowlanych  

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

Dla osób nie związanych dotychczas z zawodem istnieje możliwość ustalenia odpowiedniej ilości godzin szkolenia, pozwalającą na przygotowanie do wykonywania zawodu.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu solarza (wykonywanie i montaż elementów meblowych) 

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

Dla osób nie związanych dotychczas z zawodem istnieje możliwość ustalenia odpowiedniej ilości godzin szkolenia, pozwalającą na przygotowanie do wykonywania zawodu.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania prac termoizolacyjnych w budynkach

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

Dla osób nie związanych dotychczas z zawodem istnieje możliwość ustalenia odpowiedniej ilości godzin szkolenia, pozwalającą na przygotowanie do wykonywania zawodu.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Kursy gastronomiczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania obowiązków dietetyka

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończona co najmniej szkoła zawodowa w zakresie zawodów gastronomicznych

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 100 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu kucharz

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w tym

    zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych

 

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 100 godzin.

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu kelnera

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w tym zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zawodu barmana

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w tym

    zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnej realizacji usług cateringowych stanowiących podstawową lub uzupełniającą działalność zakładu gastronomicznego.

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w tym zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych

 

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel kursu:

Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji oraz opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania zakładem świadczącym usługi gastronomiczne.

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 30 do 60 godzin.

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji oraz wypełniania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w placówkach gastronomicznych

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 8 do 24 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia organizowane są w formie kursów, seminariów lub instruktarzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, w sprawie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia: celem szkolenia jest nabycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
• Ochrony pracowników przez zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie przeznaczone jest dla następujących grup zawodowych:
• Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych
• Pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
• Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Czas trwania szkolenia: 8-16 godzin (w zależności od grupy zawodowej)

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: Zaświadczenie wydane na podstawie § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,   z późn. zm.).

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia:  aktualizacja i uzupełnienie wiedzy  i  umiejętności w zakresie aktualnych

 przepisów BHP

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: w szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które pełnią obowiązki pracowników służby BHP lub wykonują zadania tej służby

Czas trwania szkolenia: 32 godziny

 Potwierdzenie ukończenia szkolenia: Zaświadczenie wydane na podstawie § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,   z późn. zm.).

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów BHP

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas trwania szkolenia: 60 godzin

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: Zaświadczenie wydane na podstawie § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,   z późn. zm.).

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Celem szkolenia jest przygotowanie wyznaczonej przez pracodawcę osoby do wypełniania zdań przewidzianych w art. 2071 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1460

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: w szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które nie posiadają przygotowania kierunkowego do pełnienia zadań przewidzianych w ustawie.

Czas trwania szkolenia: 8-16 godzin  

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: Zaświadczenie wydane na podstawie ustawy

 o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24.08.1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr.178, poz.1380), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr. 109, poz. 719) oraz § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki

 i Pracy z dn. 27.07.2014r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr. 180, poz. 1860, z późn. zm.)

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: nabycie i opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: w szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie,    

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: Zaświadczenie wydane na podstawie § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,   z późn. zm.).

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: przygotowanie pracodawców oraz osób kierujących pracownikami  do prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego w zakładzie pracy zgodnie z zasadami i metodami pedagogiki i psychologii.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: Zaświadczenie wydane na podstawie § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,   z późn. zm.).

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie  i opanowanie wiedzy i umiejętności osób uczestniczących w procesie oceny ryzyka zawodowego w zakresie rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki stanowisk pracy i występujących zagrożeń.

Szkolenie kierowane jest do:
• Specjalistów BHP
• Społecznych inspektorów pracy
• Kierowników komórek organizacyjnych
• Pracodawców
• Innych osób uczestniczących w procesie oceny ryzyka zawodowego

Czas trwania: 16 godzin

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: Zaświadczenie wydane na podstawie § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,   z późn. zm.).

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Szkolenia rozwijające zdolności menadżerskie

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie lub doskonalenie umiejętności menedżerskich  w zakresie kierowania zespołem ludzkim

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 8 do 30 godzin.

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie lub doskonalenie przez uczestników umiejętności w zakresie skutecznych technik i metod negocjacyjnych
 

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 8 do 24 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia:  Celem szkolenia jest zdobycie lub doskonalenie przez uczestników umiejętności w zakresie zasad oraz skutecznych metod zarzadzania czasem

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 8 do 24 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie skutecznych metod i technik interpersonalnych wpływających na rozwój osobowy oraz umiejętności społeczne uczestników

 

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb kandydata i może trwać od 12 do 30 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie sposobów i technik  pozwalających na samodzielne radzenie sobie ze stresem

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb kandydata i może trwać od 8 do 24 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Szkolenia obsługi komputera

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez słuchaczy, potrzebnych  do praktycznej obsługi komputera

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 20 do 30 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez słuchaczy, potrzebnych  do obsługi komputera w stopniu zaawansowanym

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 15 do 40 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Szkolenia w zawodach usługowych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników w zakresie wykonywania zawodu fryzjer
 

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu  

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 120 godzin.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników w zakresie wykonywania zawodu kosmetyczki
 

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu  

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 60 do 100 godzin.

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników technik i metod stylizacji paznokci oraz praktyczne ich wykonywanie

  Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia może trwać od 10 do 30 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników technik i metod stylizacji wizażu kosmetycznego oraz praktyczne ich wykonywanie

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia może trwać od 10 do 30 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników w zakresie wykonywania usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci
 

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu  

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 120 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności usługowo – gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania wyrobów bukieciarskich i florystycznych

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 100 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności usługowo – gospodarczej w danym zawodzie

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczestników w podstawowym zakresie kroju i szycia

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczestników w zakresie wykonywania zawodu groomera

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 60 do 100 godzin.

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Szkolenia księgowo- kadrowe

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczestników w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości w firmie

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 40 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczestników w zakresie prowadzenia obsługi kadrowo – księgowej firmy 

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 60 do 100 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczestników w zakresie prowadzenia obsługi administracyjno – biurowej firmy 

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 50 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

Szkolenia z zakresu sprzedaży i handlu

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczestników w zakresie zawodu sprzedawcy

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 60 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

 

 Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczestników w zakresie wykonywania zawodu magazyniera

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 60 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Ukończenie szkolenia pozwala na podjęcie działalności gospodarczej w danym zawodzie

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie lub doskonalenie przez uczestników umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta

Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 8 do 24 godzin.

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników skutecznych metod i technik w zakresie  internetowej sprzedaży produktów

 Warunki stawiane kandydatom:
•  Ukończone 18 lat
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb kandydata i może trwać od 12 do 30 godzin.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Kursy pedagogiczne

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 Cele kursu:  Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne , dla których praca dydaktyczna  i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych  i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów  i młodocianych pracowników.

 

Warunki stawiane kandydatom:
•  warunki jakie powinni spełnić kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Czas trwania: 48 godzin

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych

 Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Program kursu realizowany jest zgodnie z załącznikiem nr. 8 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Cele kursu: Przygotowanie uczestników kursu do pracy w charakterze kierownika wypoczynku

 Warunki stawiane kandydatom: kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia warunki Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2018r. poz.1457 z późn. Zm.)

 

Czas trwania: 10 godzin

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia: Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydane na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,  z późn. zm.).

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Program kursu realizowany jest zgodnie z załącznikiem nr. 8 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Cele kursu:  Przygotowanie uczestników kursu do pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku

 Warunki stawiane kandydatom: wychowawcą wypoczynku może być osoba, która spełnia warunki Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2018r. poz.1457  z późn. Zm.)

 

Czas trwania: 36 godzin

 

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia: Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydane na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2015 r. poz. 2156,  z późn. zm.).

 

Podczas szkolenia zapewniamy:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, materiały szkoleniowe, profesjonalnych wykładowców i instruktorów oraz wysokiej klasy zaplecze techniczne i dydaktyczne

Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne uczestników do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej 

 Warunki stawiane kandydatom:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Potwierdzenie przez uczestnika wymaganego okresu wykonywania zawodu, w którym przeprowadzany będzie egzamin lub zawodu pokrewnego do zawodu

 

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia posiadanej wiedzy, umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 40 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do  egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej 

 

 Warunki stawiane kandydatom:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Potwierdzenie przez uczestnika wymaganego okresu wykonywania zawodu, w którym przeprowadzany będzie egzamin lub pokrewnego do zawodu, w którym przeprowadzany będzie egzamin 

 Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia posiadanej wiedzy, umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 150 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne uczestników do egzaminu mistrzowskiego przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej 

 Warunki stawiane kandydatom:

 • Posiadanie tytułu zawodowego oraz odpowiedniego doświadczenia zawodowego w zawodzie, w którym uzyskano tytuł zawodowy

 

Czas trwania:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia posiadanej wiedzy, umiejętności  i doświadczenia kandydata i może trwać od 40 do 80 godzin.

 Uprawnienia po zakończeniu szkolenia

 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 

Kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty

Cel szkolenia:

 • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z danego przedmiotu nauczania zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na danym poziomie.
 • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych typowych dla Nowej Matury.
 • Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych. Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.
 • Uczestnicy kursu będą podzieleni na grupy według planowanego poziomu zdawania egzaminu maturalnego.

Czas trwania:

Kurs 40  godzin lekcyjnych ( poziom podstawowy lub rozszerzony – w zależności od zapotrzebowania grupy )

Kurs 80  godzin lekcyjnych ( poziom podstawowy lub rozszerzony – w zależności od zapotrzebowania grupy )

Zajęcia wyrównawcze 10 godzin lekcyjnych – tematyka po ustaleniu zapotrzebowania danej grupy mająca na celu powtórzenie określonej partii materiału

Korepetycje indywidualne  1 godzina zegarowa

Harmonogramy zajęć dostosowane są do możliwości i potrzeb grup docelowych.

 Podczas szkolenia  zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne
 • barek kawowy
 • opiekę pedagogiczną
 • dogodny sposób płatności

Proponujemy Państwu przygotowanie z następujących przedmiotów:

 • język polski, 
 • historia,
 • historia sztuki,
 • WOS,
 • chemia,
 • biologia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • język angielski
 • język niemiecki

Cel szkolenia:

 • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z danego przedmiotu nauczania zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych
 • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych.
 • Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych. Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.

Czas trwania:

Kurs 40  godzin lekcyjnych

Kurs 80  godzin lekcyjnych

Zajęcia wyrównawcze 10 godzin lekcyjnych – tematyka po ustaleniu zapotrzebowania danej grupy mająca na celu powtórzenie określonej partii materiału

Korepetycje indywidualne  1 godzina zegarowa

Harmonogramy zajęć dostosowane są do możliwości i potrzeb grup docelowych.

 Podczas szkolenia  zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne
 • barek kawowy
 • opiekę pedagogiczną
 • dogodny sposób płatności

Proponujemy przygotowanie z następujących przedmiotów:

 •  język polski
 •  matematyka
 •  język angielski
 •  język niemiecki

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wszystkie podmioty (placówki/firmy) zostały zobligowane do wdrożenia nowych przepisów.

Cel szkolenia:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących, bądź przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w organizacji.
 • Szkolenie nie wymaga dogłębnej znajomości zagadnień informatycznych, przeznaczone jest zarówno dla informatyków, jak i przedstawicieli innych specjalności (Głównych Księgowych, członków zarządów, specjalistów ds. ryzyk, audytorów itp.).
 • Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w komplet wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji  IOD w organizacji.

 

Program szkolenia:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenia wykonawcze.
 • RODO – czyli ostatnia, unijna nowelizacja przepisów dot. ochrony danych osobowych.
 • Jakie zmiany wprowadza RODO?
 • Implementacja RODO na gruncie polskim; nowelizacja polskiego prawa wynikająca z RODO.
 • Rola IOD w organizacji.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osoby, której dane dotyczą.
 • Zabezpieczenie danych osobowych.
 • Rejestry  cynności/kategorii  przetwarzania danych
 • Sprawdzenia (auto-inspekcje).
 • Wymogi formalne i dokumentacyjne nakładane przez ustawodawcę na Administratora Danych.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • osoby zainteresowane po szkoleniu będą mogły skorzystać z konsultacji z wykładowcą;
 • pakiet materiałów szkoleniowych;
 • przerwy kawowe;
 • szkolenie zostanie zakończone wydaniem zaświadczenia na druku MEN wraz z suplementem zawierającym tematykę szkolenia

Czas trwania szkolenia:

8 godzin dydaktycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wszystkie podmioty (placówki/firmy) zostały zobligowane do wdrożenia nowych przepisów.

Cel szkolenia:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących, bądź przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w organizacji.
 • Szkolenie nie wymaga dogłębnej znajomości zagadnień informatycznych, przeznaczone jest zarówno dla informatyków, jak i przedstawicieli innych specjalności (Głównych Księgowych, członków zarządów, specjalistów ds. ryzyk, audytorów itp.).
 • Szkolenie ma formę warsztatów; uczestnicy ćwiczą praktyczne umiejętności pisania / aktualizowania dokumentacji związanej z ochroną informacji.

Program szkolenia:

 • Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
 • Jaka dokumentacja jest wymagana przez Ustawę o ochronie danych osobowych i rozporządzenia wykonawcze?
 • Jak tworzyć dokumentację wymaganą przepisami, by nie była zbyt obszerna, a jednocześnie zawierała wszystkie konieczne informacje?
 • Warsztaty projektowe – tworzenie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa.
 • Warsztaty projektowe – tworzenie dokumentu wykonawczego – Instrukcji Bezpieczeństwa.
 • Warsztaty projektowe – tworzenie ewidencji i opisów wymaganych przez Ustawę i rozporządzenie wykonawcze.
 • Plany Ciągłości Działania – zasady tworzenia użytecznej dokumentacji.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • pakiet materiałów szkoleniowych;
 • przerwy kawowe;
 • szkolenie zostanie zakończone wydaniem zaświadczenia na druku MEN wraz z suplementem zawierającym tematykę szkolenia

Czas trwania szkolenia:

8 godzin dydaktycznych