Terminarz szkoleń

SZKOLENIA ZAWODOWE

11.07.2022r.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych KAT II-WJO; KAT I-WJO

11.07.2022r.

Obsługa żurawi przejezdnych ( HDS ) KAT II-Ż

11.07.2022r.

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżne, samojezdne, przewoźne KAT- I-P

11.07.2022r.

Obsługa suwnic KAT II-S( Suwnice hakowe) ; KAT I-S (Suwnice kabinowe)

SZKOLENIA I UPRAWNIENIA DLA SPAWACZY ZGODNIE Z PN-EN ISO 9606-1

13.07.2022r.

Spawanie acetylenowo - tlenowe (311)

13.07.2022r.

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA/111)

13.07.2022r.

Spawanie metodą MAG/135

13.07.2022r.

Spawanie metodą TIG/141

SZKOLENIA PRZYUCZAJĄCE DO WYKONYWANIA PRACY W ZAWODACH BUDOWLANYCH

13.07.2022r.

Blacharz

13.07.2022r.

Betoniarz- zbrojarz

15.07.2022r.

Brukarz

15.07.2022r.

Cieśla

15.07.2022r.

Dekarz

15.07.2022r.

Kosztorysowanie- NORMA PRO

15.07.2022r.

Murarz tynkarz

15.07.2022r.

Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie

15.07.2022r.

Pracownik remontowo- budowlany

15.07.2022r.

Stolarz meblowy

15.07.2022r.

Termoizolacje budynków

KURSY GASTRONOMICZNE

25.07.2022r.

Dietetyk

25.07.2022r.

Kucharz

25.07.2022r.

Kelner

25.07.2022r.

Barman

25.07.2022r.

Przygotowanie cateringu oraz profesjonalna obsługa przyjęć okolicznościowych

25.07.2022r.

Profesjonalny menadżer gastronomii

25.07.2022r.

Zasady gmp/ghp i systemu haccp w zakładach żywienia zbiorowego

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

25.07.2022r.

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych

25.07.2022r.

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

25.07.2022r.

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

25.07.2022r.

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

25.07.2022r.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

25.07.2022r.

Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy

25.07.2022r.

Ocena ryzyka zawodowego

SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI MENADŻERSKIE

25.08.2022r.

Skuteczne zarządzanie zespołem

25.08.2022r.

Trening umiejętności negocjacyjnych

25.08.2022r.

Zarządzanie czasem

25.08.2022r.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

25.08.2022r.

Radzenie sobie ze stresem

SZKOLENIA OBSŁUGI KOMPUTERA

25.08.2022r.

Podstawy obsługi komputera

25.08.2022r.

Obsługi komputera w stopni zaawansowanym

SZKOLENIA W ZAWODACH USŁUGOWYCH

25.08.2022r.

Fryzjer

25.08.2022r.

Kosmetyczka

25.08.2022r.

Stylizacja i zdobnictwo paznokci

25.08.2022r.

Wizaż kosmetyczny

25.08.2022r.

Opiekunka/ opiekun społeczny

25.08.2022r.

Bukieciarstwo

25.08.2022r.

Kurs kroju i szycia

25.08.2022r.

Groomer

SZKOLENIA KSIEGOWO - KADROWE

25.08.2022r.

Księgowość komputerowa

25.08.2022r.

Kadry i płace

20.07.2022r.

Pracownik administracyjno – biurowy

SZKOLENIA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY I HANDLU

20.07.2022r.

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

20.07.2022r.

Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera

20.07.2022r.

Skuteczne metody i techniki sprzedaży internetowej

KURSY PEDAGOGICZNE

20.07.2022r.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

20.07.2022r.

Kierownik wypoczynku

20.07.2022r.

Wychowawca wypoczynku

KURSY PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH

20.07.2022r.

Szkolenia przygotowujące do teoretycznych egzaminów czeladniczych

20.07.2022r.

Kursy zawodowe przygotowujące do egzaminów czeladniczych w zawodzie

20.07.2022r.

Kursy teoretyczne przygotowujące do egzaminów mistrzowskich