Terminarz szkoleń

SZKOLENIA ZAWODOWE
TERMINY SZKOLEŃ USTALANE NA BIEŻĄCO Z SEKRETARIATEM OŚRODKA

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych KAT II-WJO; KAT I-WJO

Obsługa żurawi przejezdnych ( HDS ) KAT II-Ż

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżne, samojezdne, przewoźne KAT- I-P

Obsługa suwnic KAT II-S( Suwnice hakowe) ; KAT I-S (Suwnice kabinowe)

SZKOLENIA I UPRAWNIENIA DLA SPAWACZY ZGODNIE Z PN-EN ISO 9606-1

Spawanie acetylenowo - tlenowe (311)

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA/111)

Spawanie metodą MAG/135

Spawanie metodą TIG/141

SZKOLENIA PRZYUCZAJĄCE DO WYKONYWANIA PRACY W ZAWODACH BUDOWLANYCH

Blacharz

Betoniarz- zbrojarz

Brukarz

Cieśla

Dekarz

Kosztorysowanie- NORMA PRO

Murarz tynkarz

Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie

Pracownik remontowo- budowlany

Stolarz meblowy

Termoizolacje budynków

KURSY GASTRONOMICZNE

Dietetyk

Kucharz

Kelner

Barman

Przygotowanie cateringu oraz profesjonalna obsługa przyjęć okolicznościowych

Profesjonalny menadżer gastronomii

Zasady gmp/ghp i systemu haccp w zakładach żywienia zbiorowego

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy

Ocena ryzyka zawodowego

SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI MENADŻERSKIE

Skuteczne zarządzanie zespołem

Trening umiejętności negocjacyjnych

Zarządzanie czasem

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Radzenie sobie ze stresem

SZKOLENIA OBSŁUGI KOMPUTERA

Podstawy obsługi komputera

Obsługi komputera w stopni zaawansowanym

SZKOLENIA W ZAWODACH USŁUGOWYCH

Fryzjer

Kosmetyczka

Stylizacja i zdobnictwo paznokci

Wizaż kosmetyczny

Opiekunka/ opiekun społeczny

Bukieciarstwo

Kurs kroju i szycia

Groomer

SZKOLENIA KSIEGOWO - KADROWE

Księgowość komputerowa

Kadry i płace

Pracownik administracyjno – biurowy

SZKOLENIA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY I HANDLU

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera

Skuteczne metody i techniki sprzedaży internetowej

KURSY PEDAGOGICZNE

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kierownik wypoczynku

Wychowawca wypoczynku

KURSY PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH

Szkolenia przygotowujące do teoretycznych egzaminów czeladniczych

Kursy zawodowe przygotowujące do egzaminów czeladniczych w zawodzie

Kursy teoretyczne przygotowujące do egzaminów mistrzowskich