Terminarz szkoleń

SZKOLENIA ZAWODOWE

01.10.2020r.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych KAT II-WJO; KAT I-WJO

01.10.2020r.

Obsługa żurawi przejezdnych ( HDS ) KAT II-Ż

01.10.2020r.

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżne, samojezdne, przewoźne KAT- I-P

01.10.2020r.

Obsługa suwnic KAT II-S( Suwnice hakowe) ; KAT I-S (Suwnice kabinowe)

SZKOLENIA I UPRAWNIENIA DLA SPAWACZY ZGODNIE Z PN-EN ISO 9606-1

01.10.2020r.

Spawanie acetylenowo - tlenowe (311)

01.10.2020r.

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA/111)

01.10.2020r.

Spawanie metodą MAG/135

01.10.2020r.

Spawanie metodą TIG/141

SZKOLENIA PRZYUCZAJĄCE DO WYKONYWANIA PRACY W ZAWODACH BUDOWLANYCH

01.10.2020r.

Blacharz

01.10.2020r.

Betoniarz- zbrojarz

01.10.2020r.

Brukarz

01.10.2020r.

Cieśla

01.10.2020r.

Dekarz

01.10.2020r.

Kosztorysowanie- NORMA PRO

01.10.2020r.

Murarz tynkarz

01.10.2020r.

Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie

01.10.2020r.

Pracownik remontowo- budowlany

01.10.2020r.

Stolarz meblowy

01.10.2020r.

Termoizolacje budynków

KURSY GASTRONOMICZNE

01.10.2020r.

Dietetyk

01.10.2020r.

Kucharz

01.10.2020r.

Kelner

01.10.2020r.

Barman

01.10.2020r.

Przygotowanie cateringu oraz profesjonalna obsługa przyjęć okolicznościowych

01.10.2020r.

Profesjonalny menadżer gastronomii

01.10.2020r.

Zasady gmp/ghp i systemu haccp w zakładach żywienia zbiorowego

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

01.10.2020r.

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych

01.10.2020r.

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

01.10.2020r.

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

01.10.2020r.

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

10.08.2020r.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

01.10.2020r.

Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy

01.10.2020r.

Ocena ryzyka zawodowego

SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI MENADŻERSKIE

01.10.2020r.

Skuteczne zarządzanie zespołem

01.10.2020r.

Trening umiejętności negocjacyjnych

01.10.2020r.

Zarządzanie czasem

01.10.2020r.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

01.10.2020r.

Radzenie sobie ze stresem

SZKOLENIA OBSŁUGI KOMPUTERA

01.10.2020r.

Podstawy obsługi komputera

01.10.2020r.

Obsługi komputera w stopni zaawansowanym

SZKOLENIA W ZAWODACH USŁUGOWYCH

01.10.2020r.

Fryzjer

01.10.2020r.

Kosmetyczka

01.10.2020r.

Stylizacja i zdobnictwo paznokci

01.10.2020r.

Wizaż kosmetyczny

01.10.2020r.

Opiekunka/ opiekun społeczny

01.10.2020r.

Bukieciarstwo

01.10.2020r.

Kurs kroju i szycia

01.10.2020r.

Groomer

SZKOLENIA KSIEGOWO - KADROWE

01.10.2020r.

Księgowość komputerowa

01.10.2020r.

Kadry i płace

01.10.2020r.

Pracownik administracyjno – biurowy

SZKOLENIA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY I HANDLU

01.10.2020r.

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

01.10.2020r.

Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera

01.10.2020r.

Skuteczne metody i techniki sprzedaży internetowej

KURSY PEDAGOGICZNE

01.10.2020r.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

01.10.2020r.

Kierownik wypoczynku

01.10.2020r.

Wychowawca wypoczynku

KURSY PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH

01.10.2020r..

Szkolenia przygotowujące do teoretycznych egzaminów czeladniczych

01.10.2020r.

Kursy zawodowe przygotowujące do egzaminów czeladniczych w zawodzie

01.10.2020r.

Kursy teoretyczne przygotowujące do egzaminów mistrzowskich