Terminarz szkoleń

SZKOLENIA ZAWODOWE

10.08.2020r.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych KAT II-WJO; KAT I-WJO

20.08.2020r.

Obsługa żurawi przejezdnych ( HDS ) KAT II-Ż

24.08.2020r.

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżne, samojezdne, przewoźne KAT- I-P

24.08.2020r.

Obsługa suwnic KAT II-S( Suwnice hakowe) ; KAT I-S (Suwnice kabinowe)

SZKOLENIA I UPRAWNIENIA DLA SPAWACZY ZGODNIE Z PN-EN ISO 9606-1

17.08.2020r.

Spawanie acetylenowo - tlenowe (311)

17.08.2020r.

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA/111)

17.08.2020r.

Spawanie metodą MAG/135

17.08.2020r.

Spawanie metodą TIG/141

SZKOLENIA PRZYUCZAJĄCE DO WYKONYWANIA PRACY W ZAWODACH BUDOWLANYCH

30.07.2020r.

Blacharz

30.07.2020r.

Betoniarz- zbrojarz

30.07.2020r.

Brukarz

30.07.2020r.

Cieśla

30.07.2020r.

Dekarz

30.07.2020r.

Kosztorysowanie- NORMA PRO

30.07.2020r.

Murarz tynkarz

30.07.2020r.

Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie

30.07.2020r.

Pracownik remontowo- budowlany

30.07.2020r.

Stolarz meblowy

30.07.2020r.

Termoizolacje budynków

KURSY GASTRONOMICZNE

30.07.2020r.

Dietetyk

03.08.2020r

Kucharz

03.08.2020r

Kelner

03.08.2020r

Barman

30.07.2020r.

Przygotowanie cateringu oraz profesjonalna obsługa przyjęć okolicznościowych

30.07.2020r.

Profesjonalny menadżer gastronomii

30.07.2020r.

Zasady gmp/ghp i systemu haccp w zakładach żywienia zbiorowego

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

10.08.2020r.

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych

10.08.2020r.

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

10.08.2020r.

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

10.08.2020r.

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

10.08.2020r.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

10.08.2020r.

Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy

10.08.2020r.

Ocena ryzyka zawodowego

SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI MENADŻERSKIE

30.07.2020r.

Skuteczne zarządzanie zespołem

30.07.2020r.

Trening umiejętności negocjacyjnych

30.07.2020r.

Zarządzanie czasem

30.07.2020r.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

30.07.2020r.

Radzenie sobie ze stresem

SZKOLENIA OBSŁUGI KOMPUTERA

30.07.2020r.

Podstawy obsługi komputera

30.07.2020r.

Obsługi komputera w stopni zaawansowanym

SZKOLENIA W ZAWODACH USŁUGOWYCH

30.07.2020r.

Fryzjer

30.07.2020r.

Kosmetyczka

30.07.2020r.

Stylizacja i zdobnictwo paznokci

30.07.2020r.

Wizaż kosmetyczny

30.07.2020r.

Opiekunka/ opiekun społeczny

30.07.2020r.

Bukieciarstwo

30.07.2020r.

Kurs kroju i szycia

30.07.2020r.

Groomer

SZKOLENIA KSIEGOWO - KADROWE

30.07.2020r.

Księgowość komputerowa

30.07.2020r.

Kadry i płace

30.07.2020r.

Pracownik administracyjno – biurowy

SZKOLENIA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY I HANDLU

30.07.2020r.

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

30.07.2020r.

Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera

30.07.2020r.

Skuteczne metody i techniki sprzedaży internetowej

KURSY PEDAGOGICZNE

10.08.2020r.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

10.08.2020r.

Kierownik wypoczynku

10.08.2020r.

Wychowawca wypoczynku

KURSY PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH

30.07.2020r.

Szkolenia przygotowujące do teoretycznych egzaminów czeladniczych

30.07.2020r.

Kursy zawodowe przygotowujące do egzaminów czeladniczych w zawodzie

30.07.2020r.

Kursy teoretyczne przygotowujące do egzaminów mistrzowskich