Terminarz szkoleń

SZKOLENIA ZAWODOWE

23.11.2021r.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych KAT II-WJO; KAT I-WJO

23.11.2021r.

Obsługa żurawi przejezdnych ( HDS ) KAT II-Ż

23.11.2021r.

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżne, samojezdne, przewoźne KAT- I-P

23.11.2021r.

Obsługa suwnic KAT II-S( Suwnice hakowe) ; KAT I-S (Suwnice kabinowe)

SZKOLENIA I UPRAWNIENIA DLA SPAWACZY ZGODNIE Z PN-EN ISO 9606-1

23.11.2021r.

Spawanie acetylenowo - tlenowe (311)

23.11.2021r.

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA/111)

23.11.2021r.

Spawanie metodą MAG/135

23.11.2021r.

Spawanie metodą TIG/141

SZKOLENIA PRZYUCZAJĄCE DO WYKONYWANIA PRACY W ZAWODACH BUDOWLANYCH

23.11.2021r.

Blacharz

23.11.2021r.

Betoniarz- zbrojarz

23.11.2021r.

Brukarz

23.11.2021r.

Cieśla

07.12.2021r.

Dekarz

07.12.2021r.

Kosztorysowanie- NORMA PRO

07.12.2021r.

Murarz tynkarz

07.12.2021r.

Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie

07.12.2021r.

Pracownik remontowo- budowlany

07.12.2021r.

Stolarz meblowy

07.12.2021r.

Termoizolacje budynków

KURSY GASTRONOMICZNE

07.12.2021r.

Dietetyk

07.12.2021r.

Kucharz

07.12.2021r.

Kelner

07.12.2021r.

Barman

07.12.2021r.

Przygotowanie cateringu oraz profesjonalna obsługa przyjęć okolicznościowych

07.12.2021r.

Profesjonalny menadżer gastronomii

07.12.2021r.

Zasady gmp/ghp i systemu haccp w zakładach żywienia zbiorowego

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

07.12.2021r.

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych

07.12.2021r.

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

07.12.2021r.

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

07.12.2021r.

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

07.12.2021r.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

07.12.2021r.

Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy

07.12.2021r.

Ocena ryzyka zawodowego

SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI MENADŻERSKIE

07.12.2021r.

Skuteczne zarządzanie zespołem

07.12.2021r.

Trening umiejętności negocjacyjnych

07.12.2021r.

Zarządzanie czasem

07.12.2021r.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

07.12.2021r.

Radzenie sobie ze stresem

SZKOLENIA OBSŁUGI KOMPUTERA

17.12.2021r.

Podstawy obsługi komputera

17.12.2021r.

Obsługi komputera w stopni zaawansowanym

SZKOLENIA W ZAWODACH USŁUGOWYCH

17.12.2021r.

Fryzjer

17.12.2021r.

Kosmetyczka

17.12.2021r.

Stylizacja i zdobnictwo paznokci

17.12.2021r.

Wizaż kosmetyczny

17.12.2021r.

Opiekunka/ opiekun społeczny

17.12.2021r.

Bukieciarstwo

17.12.2021r.

Kurs kroju i szycia

17.12.2021r.

Groomer

SZKOLENIA KSIEGOWO - KADROWE

17.12.2021r.

Księgowość komputerowa

17.12.2021r.

Kadry i płace

17.12.2021r.

Pracownik administracyjno – biurowy

SZKOLENIA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY I HANDLU

17.12.2021r.

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

17.12.2021r.

Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera

17.12.2021r.

Skuteczne metody i techniki sprzedaży internetowej

KURSY PEDAGOGICZNE

17.02.2022r.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

17.12.2021r.

Kierownik wypoczynku

17.12.2021r.

Wychowawca wypoczynku

KURSY PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH

17.12.2021r.

Szkolenia przygotowujące do teoretycznych egzaminów czeladniczych

17.12.2021r.

Kursy zawodowe przygotowujące do egzaminów czeladniczych w zawodzie

17.12.2021r.

Kursy teoretyczne przygotowujące do egzaminów mistrzowskich