Zebrania z rodzicami

zebrania z rodzicami
1. Zapraszamy na spotkanie z Rodzicami.
Spotkanie odbędzie się 19.09.2023r. (wtorek), o godzinie 16.30

2. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na kolejne spotkanie,
które odbędzie się 28 listopada 2023r. (wtorek), o godzinie 16.30.

3. Drodzy Rodzice.
Zapraszamy na spotkanie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej.
Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2024r., (środa) o godz. 16.00.

4. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców/Opiekunów Prawnych na kolejne spotkanie, które odbędzie się 23 kwietnia 2024r. (wtorek), o godzinie 16.00.
Informujemy, że OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!

Współpraca z Rodzicami. Dobra współpraca szkoły i Rodziców jest bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. To właśnie rodzina, a następnie szkoła kształtują jego rozwój umysłowy i społeczny, zachowania i postawy oraz wpływają na jego sukcesy szkolne. Współczesna szkoła dążąca do poprawy jakości pracy, nie może się rozwijać bez świadomego i aktywnego udziału rodziców. Jednym z kluczowych działań powinno być dążenie do wzmocnienia rzeczywistej roli rodziców w systemie edukacji i zbudowania partnerstwa poprzez włączanie ich w działania wychowawcze i edukacyjne. Wzrasta świadomość potrzeby współdziałania obydwu tych środowisk, ponieważ łączy NAS wspólny cel – dobro dziecka.
Każda dobra współpraca zaczyna się od efektywnej komunikacji, a w niej ważne są:

 • dialog,
 • jasne zasady,
 • umiejętność słuchania,
 • wyznaczanie granic,
 • wzajemny szacunek,
 • zaufanie,
 • partnerstwo.

RODZICU!!!

 1. Przychodź na zebrania i konsultacje - bądź na bieżąco!
 2. Poznaj miejsce, gdzie Twoje dziecko spędza połowę dnia.
 3. Poznaj nauczycieli, którzy wspólnie z Tobą kształtują Twoje dziecko.
 4. Wykorzystaj media - strona www, dziennik, facebook, mail. Sprawdzaj! Czytaj! Dowiaduj się!
 5. Nie bądź pasywny - miej wpływ na szkołę. Wyraź swoje zdanie podczas zebrania.
 6. Ucz się - pomóż sobie zrozumieć nastolatka. Korzystaj z warsztatów pedagogicznych w szkole.
 7. Kontrola to nie inwigilacja - musisz wiedzieć, jak radzi sobie Twoje dziecko.
 8. Korzystaj z porad specjalisty: psychologa, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego. Wszyscy są dostępni w szkole.
 9. „Jak było w szkole?” to za mało! A może wspólna herbata i rozmowa.
 10. Rodzicu przychodź w miarę możliwości punktualnie na wywiadówki.
 11. Postaraj się czas przeznaczony na wywiadówkę wykorzystać w pełni.
 12. Dzwoń do szkoły, jeśli masz pytania!