Zebrania z rodzicami

zebrania z rodzicami
Harmonogram spotkań
ZEBRANIA Z RODZICAMI 16.05.2022 godzina 16.00.
Klasy branżowe 3BFKG, 3BFKP
Klasy technikum 1TZ, 2TLZ

Wykaz sal, w których odbęda się spotkania z rodzicami będzie wywieszony na tablicy informacyjnej parterze.