Komunikaty

Komunikat ( aktualizacja 30.08.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki prezentujemy informacje na temat organizacji szczepień dla uczniów przeciw COVID-19.
Akcja szczepień przeprowadzona zostanie wg poniższego harmonogramu:

1. W 1 tygodniu ( w dniach 1-5.09.2021r.) odbędzie się tydzień informacyjny w celu przekazania informacji na temat szczepień.
2. W 2 tygodniu (06.09- 12.09) będą zbierane od Państwa deklaracje/zgody na szczepienia dzieci. W zależności od ilości chętnych, szczepienie zorganizowane będzie albo w przychodni albo w szkole. Jednocześnie zaznaczam, że członkowie rodziny dziecka również mogą wziąć udział w szczepieniu. Warunek- członkowie rodziny muszą posiadać skierowanie.
3.W 3 tygodniu (13.09-19.09) szczepionki będą podawane w ustalonym punkcie szczepień.
Przypominam, że udział w szczepieniach jest dobrowolny.

 

Dodatkowo inforumjemy,że 3.09.2021 o  godzinie 18.00 pod linkiem YouTube  odbędzie się konferencja on-line dla zainteresowanych rodziców  dotycząca szczepień dla dzieci od 12 roku życia. Jeśli  mają Państwo wątpliwości związane ze szczepieniami  dzieci GIS  udostępnił specjalny  adres mailowy  szczepienia-dzieci@gis.gov.pl , na który rodziece i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami.

Dyrekcja szkół Profesja


HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOŁACH PROFESJA

KLASA 8SP GODZINA 8:00 SALA 102
KLASA 2BFKP GODZIN 11:00 SALA 103
KLASA 2BFKG GODZINA 9:00 SALA 202
KLASA 2BSP GODZINA 9:30 SALA 102
KLASA 1BS GODZINA 10:00 SALA 1
KLASA 3BS GODZINA 10:30 SALA 103
KLASA 2BSG GODZINA 11:00 SALA 202
KLASA 3TZ GODZINA 11:30 SALA 102
KLASA 1TLZ GODZINA 12:00 SALA 1

Komunikat ( aktualizacja 14.06.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.
Załączniki:
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19


Komunikat ( aktualizacja 30.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 04 maja do 14 maja 2021 r. włącznie utrzymuje się ograniczenie funkcjonowania szkół. Wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe dalej prowadzone będą w trybie zdalnym.

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

Od 04 maja 2021r. do 31 maja 2021 r. włącznie uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują turnus kształcenia teoretycznego zawodowego.

KLASA ÓSMA szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, której to uczniowie są młodocianymi pracownikami REALIZUJE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 – matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMICZNEJ
informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 17 maja 2021 r. ( poniedziałek ) wracają zajęcia stacjonarnie/HYBRYDOWO do szkoły dla niżej wymienionych klas zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć i przestrzeganiem reżimu sanitarnego:

Klasa 8 SP
KLASA 2 BK F P
KLASA 2 B KF G
KLASA 1 TLŻ

Od 31 maja 2021 r. wraca nauczanie stacjonarne dla wszystkich uczniów szkół PROFESJA.

Uczniowie realizujący turnus kształcenia teoretycznego zawodowego oraz praktyki zawodowe wracają na zajęcia stacjonarne zgodnie z planem lekcji od 01 czerwca 2021 r.

Komunikat ( aktualizacja 23.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 26 kwietnia 2021 r. ( poniedziałek ) do 30 kwietnia 2021r . włącznie uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Wyjątki dotyczą kształcenia zawodowego - zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych w szkole realizują następujące klasy – wprowadzono zmiany:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

OD 26 kwietnia 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami KONTYNUUJĄ REALIZACJĘ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW na zasadach ustalonych z pracodawcami.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy – zmiany:

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 16.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 29.03.2021r. do 25.04.2021r. uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Dotychczasowe zajęcia praktyczne realizowane w szkole w okresie od 29.03.2021 do 25.04.2021 prowadzone będą ZDALNIE.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami SĄ W DNIACH 29.03.2021 r.-25.04.2021r. ZWOLNIENI Z REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy POZOSTAJĄ NA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH wg poniższego harmonogramu:
1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 12.02.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 01 lutego 2021 r. ( poniedziałek ) uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Wyjątki dotyczą kształcenia zawodowego - zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych w szkole realizują następujące klasy – wprowadzono zmiany:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

OD 01 lutego 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami KONTYNUUJĄ REALIZACJĘ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW na zasadach ustalonych z pracodawcami.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy – zmiany:

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 20.01.2021r. )

Dotyczy: udziału w programie pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.
Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo będziemy udostępniać na naszej stronie przesłany link do adresu z dostępem do webinaru - pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/ohhXySQM4g8
drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod linkiem https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

Tematyka webinarów (Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.))
1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 21.01.2021r. godz.18.00
2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 11.02.2021r. godz.18.00
3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 25.02.2021r. godz.18.00

Komunikat ( aktualizacja 15.01.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia 2021 r.
( poniedziałek ) na chwilę obecną do 31 stycznia 2021 r. włącznie przedłużono ograniczenie funkcjonowania szkół. Wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe, dalej prowadzone będą w trybie zdalnym. Zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – zajęcia zdalnie
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 09.40 – 13.10 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - ŚRODY 10.30 – 14.00 i CZWARTKI 08.50 – 12.20 ( 2 X 4 godz. )

OD 18 stycznia 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami REALIZUJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. wtorki od 11.35 – do 13.10 - matematyka
3. czwartki od 09.40 do 10.25 oraz od 11.35 do 12.20 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 09.12.2020r. )

Szanowni Rodzice,

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Komunikat ( aktualizacja 07.12.2020r. )

Szanowni Rodzice,
uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest pozyskanie informacji jak zorganizowane jest zdalne nauczanie w szkołach, które zadania szkoły wykonują prawidłowo, a w których obszarach konieczne jest udzielenie im wsparcia. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej. Prosimy o wypełnienie ankiety do 10 grudnia (czwartek) 2020r. Formularz anonimowej ankiety dla rodziców (dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży) jest dostępny pod adresem:
http://kuratorium.waw.pl/monitorowanie-nauka-zdalna-rodzic

Nowe regulacje dotyczące nauczania w placówkach oświatowych.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 30 listopada 2020 r. ( poniedziałek )  do  22 grudnia 2020 r. włącznie przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych  w szkołach, w tym również  w szkołach „PROFESJA”  w Radomiu.

Wszystkie zajęcia,  poza poniższymi wyjątkami,  dalej prowadzone będą w trybie zdalnym.

Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI

KLASA 1 TŻ – ŚRODY

KLASA 1 TL – zajęcia zdalnie

KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – ( nadrabiamy zaległości z IX i X )

KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI

KLASA 2 BK P – KUCHARZ – ŚRODY

KLASA 2 BF P – FRYZJER –  ŚRODY

Od  30  listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy – będący młodocianymi pracownikami   REALIZUJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

 W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy  uczniom klas ósmych dodatkowo konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

 1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
 2. wtorki od  35 – do 13.10 – matematyka
 3. czwartki od  40 do 10.25   oraz  od 11.35 do 12.20 – język angielski

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie od 09 listopada 2020 r. ( poniedziałek ) do 29 listopada 2020 r. włącznie przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, w tym również  w szkołach „PROFESJA” w Radomiu .       

Wszystkie zajęcia,  w tym także zajęcia praktyczne, prowadzone będą w trybie zdalnym.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy – będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych dodatkowo konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

 1. poniedziałki od 8.00 do 09.35 – język polski
 2. wtorki od  11:35  do 13.10 – matematyka
 3. czwartki od  9:40 do 10.25   oraz  od 11.35 do 12.20 – język angielski

W powyższym czasie będą również prowadzone zajęcia zdalne w tych przedmiotów.


Harmonogram nauczania  w szkołach Profesja

obowiązuje od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.włącznie

 1. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
 2. Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się w trybie zdalnym.
 3. Od 02.11.2020 r. WSZYSTKIE  zajęcia praktyczne odbywają się w trybie zdalnym.

Szkoła Podstawowa przechodzi na nauczanie zdalne

Szkoły ponadpodstawowe ( Szkoła Branżowa, Technikum) -przechodzi całkowicie na nauczanie zdalne

Zajęcia odbywają się na platformie TEAMS

 


Komunikat ( aktualizacja 25.06.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Załączniki: Link do listu


HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOŁACH PROFESJA

KLASA 8SP GODZINA 8:00 SALA 102
KLASA 2BFKP GODZIN 11:00 SALA 103
KLASA 2BFKG GODZINA 9:00 SALA 202
KLASA 2BSP GODZINA 9:30 SALA 102
KLASA 1BS GODZINA 10:00 SALA 1
KLASA 3BS GODZINA 10:30 SALA 103
KLASA 2BSG GODZINA 11:00 SALA 202
KLASA 3TZ GODZINA 11:30 SALA 102
KLASA 1TLZ GODZINA 12:00 SALA 1

Komunikat ( aktualizacja 14.06.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.
Załączniki:
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19


Komunikat ( aktualizacja 30.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 04 maja do 14 maja 2021 r. włącznie utrzymuje się ograniczenie funkcjonowania szkół. Wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe dalej prowadzone będą w trybie zdalnym.

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

Od 04 maja 2021r. do 31 maja 2021 r. włącznie uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują turnus kształcenia teoretycznego zawodowego.

KLASA ÓSMA szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, której to uczniowie są młodocianymi pracownikami REALIZUJE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 – matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMICZNEJ
informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 17 maja 2021 r. ( poniedziałek ) wracają zajęcia stacjonarnie/HYBRYDOWO do szkoły dla niżej wymienionych klas zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć i przestrzeganiem reżimu sanitarnego:

Klasa 8 SP
KLASA 2 BK F P
KLASA 2 B KF G
KLASA 1 TLŻ

Od 31 maja 2021 r. wraca nauczanie stacjonarne dla wszystkich uczniów szkół PROFESJA.

Uczniowie realizujący turnus kształcenia teoretycznego zawodowego oraz praktyki zawodowe wracają na zajęcia stacjonarne zgodnie z planem lekcji od 01 czerwca 2021 r.

Komunikat ( aktualizacja 23.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 26 kwietnia 2021 r. ( poniedziałek ) do 30 kwietnia 2021r . włącznie uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Wyjątki dotyczą kształcenia zawodowego - zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych w szkole realizują następujące klasy – wprowadzono zmiany:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

OD 26 kwietnia 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami KONTYNUUJĄ REALIZACJĘ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW na zasadach ustalonych z pracodawcami.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy – zmiany:

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 16.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 29.03.2021r. do 25.04.2021r. uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Dotychczasowe zajęcia praktyczne realizowane w szkole w okresie od 29.03.2021 do 25.04.2021 prowadzone będą ZDALNIE.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami SĄ W DNIACH 29.03.2021 r.-25.04.2021r. ZWOLNIENI Z REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy POZOSTAJĄ NA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH wg poniższego harmonogramu:
1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 12.02.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 01 lutego 2021 r. ( poniedziałek ) uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Wyjątki dotyczą kształcenia zawodowego - zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych w szkole realizują następujące klasy – wprowadzono zmiany:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

OD 01 lutego 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami KONTYNUUJĄ REALIZACJĘ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW na zasadach ustalonych z pracodawcami.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy – zmiany:

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 20.01.2021r. )

Dotyczy: udziału w programie pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.
Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo będziemy udostępniać na naszej stronie przesłany link do adresu z dostępem do webinaru - pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/ohhXySQM4g8
drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod linkiem https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

Tematyka webinarów (Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.))
1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 21.01.2021r. godz.18.00
2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 11.02.2021r. godz.18.00
3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 25.02.2021r. godz.18.00

Komunikat ( aktualizacja 15.01.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia 2021 r.
( poniedziałek ) na chwilę obecną do 31 stycznia 2021 r. włącznie przedłużono ograniczenie funkcjonowania szkół. Wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe, dalej prowadzone będą w trybie zdalnym. Zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – zajęcia zdalnie
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 09.40 – 13.10 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - ŚRODY 10.30 – 14.00 i CZWARTKI 08.50 – 12.20 ( 2 X 4 godz. )

OD 18 stycznia 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami REALIZUJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. wtorki od 11.35 – do 13.10 - matematyka
3. czwartki od 09.40 do 10.25 oraz od 11.35 do 12.20 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 09.12.2020r. )

Szanowni Rodzice,

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Komunikat ( aktualizacja 07.12.2020r. )

Szanowni Rodzice,
uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest pozyskanie informacji jak zorganizowane jest zdalne nauczanie w szkołach, które zadania szkoły wykonują prawidłowo, a w których obszarach konieczne jest udzielenie im wsparcia. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej. Prosimy o wypełnienie ankiety do 10 grudnia (czwartek) 2020r. Formularz anonimowej ankiety dla rodziców (dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży) jest dostępny pod adresem:
http://kuratorium.waw.pl/monitorowanie-nauka-zdalna-rodzic

Nowe regulacje dotyczące nauczania w placówkach oświatowych.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 30 listopada 2020 r. ( poniedziałek )  do  22 grudnia 2020 r. włącznie przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych  w szkołach, w tym również  w szkołach „PROFESJA”  w Radomiu.

Wszystkie zajęcia,  poza poniższymi wyjątkami,  dalej prowadzone będą w trybie zdalnym.

Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI

KLASA 1 TŻ – ŚRODY

KLASA 1 TL – zajęcia zdalnie

KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – ( nadrabiamy zaległości z IX i X )

KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI

KLASA 2 BK P – KUCHARZ – ŚRODY

KLASA 2 BF P – FRYZJER –  ŚRODY

Od  30  listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy – będący młodocianymi pracownikami   REALIZUJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

 W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy  uczniom klas ósmych dodatkowo konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

 1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
 2. wtorki od  35 – do 13.10 – matematyka
 3. czwartki od  40 do 10.25   oraz  od 11.35 do 12.20 – język angielski

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie od 09 listopada 2020 r. ( poniedziałek ) do 29 listopada 2020 r. włącznie przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, w tym również  w szkołach „PROFESJA” w Radomiu .       

Wszystkie zajęcia,  w tym także zajęcia praktyczne, prowadzone będą w trybie zdalnym.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy – będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych dodatkowo konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

 1. poniedziałki od 8.00 do 09.35 – język polski
 2. wtorki od  11:35  do 13.10 – matematyka
 3. czwartki od  9:40 do 10.25   oraz  od 11.35 do 12.20 – język angielski

W powyższym czasie będą również prowadzone zajęcia zdalne w tych przedmiotów.


Harmonogram nauczania  w szkołach Profesja

obowiązuje od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.włącznie

 1. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
 2. Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się w trybie zdalnym.
 3. Od 02.11.2020 r. WSZYSTKIE  zajęcia praktyczne odbywają się w trybie zdalnym.

Szkoła Podstawowa przechodzi na nauczanie zdalne

Szkoły ponadpodstawowe ( Szkoła Branżowa, Technikum) -przechodzi całkowicie na nauczanie zdalne

Zajęcia odbywają się na platformie TEAMS

 


Komunikat ( aktualizacja 25.06.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Załączniki: Link do listu


HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOŁACH PROFESJA

KLASA 8SP GODZINA 8:00 SALA 102
KLASA 2BFKP GODZIN 11:00 SALA 103
KLASA 2BFKG GODZINA 9:00 SALA 202
KLASA 2BSP GODZINA 9:30 SALA 102
KLASA 1BS GODZINA 10:00 SALA 1
KLASA 3BS GODZINA 10:30 SALA 103
KLASA 2BSG GODZINA 11:00 SALA 202
KLASA 3TZ GODZINA 11:30 SALA 102
KLASA 1TLZ GODZINA 12:00 SALA 1

Komunikat ( aktualizacja 14.06.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.
Załączniki:
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19


Komunikat ( aktualizacja 30.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 04 maja do 14 maja 2021 r. włącznie utrzymuje się ograniczenie funkcjonowania szkół. Wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe dalej prowadzone będą w trybie zdalnym.

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

Od 04 maja 2021r. do 31 maja 2021 r. włącznie uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują turnus kształcenia teoretycznego zawodowego.

KLASA ÓSMA szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, której to uczniowie są młodocianymi pracownikami REALIZUJE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 – matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMICZNEJ
informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 17 maja 2021 r. ( poniedziałek ) wracają zajęcia stacjonarnie/HYBRYDOWO do szkoły dla niżej wymienionych klas zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć i przestrzeganiem reżimu sanitarnego:

Klasa 8 SP
KLASA 2 BK F P
KLASA 2 B KF G
KLASA 1 TLŻ

Od 31 maja 2021 r. wraca nauczanie stacjonarne dla wszystkich uczniów szkół PROFESJA.

Uczniowie realizujący turnus kształcenia teoretycznego zawodowego oraz praktyki zawodowe wracają na zajęcia stacjonarne zgodnie z planem lekcji od 01 czerwca 2021 r.

Komunikat ( aktualizacja 23.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 26 kwietnia 2021 r. ( poniedziałek ) do 30 kwietnia 2021r . włącznie uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Wyjątki dotyczą kształcenia zawodowego - zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych w szkole realizują następujące klasy – wprowadzono zmiany:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

OD 26 kwietnia 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami KONTYNUUJĄ REALIZACJĘ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW na zasadach ustalonych z pracodawcami.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy – zmiany:

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 16.04.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 29.03.2021r. do 25.04.2021r. uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Dotychczasowe zajęcia praktyczne realizowane w szkole w okresie od 29.03.2021 do 25.04.2021 prowadzone będą ZDALNIE.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami SĄ W DNIACH 29.03.2021 r.-25.04.2021r. ZWOLNIENI Z REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy POZOSTAJĄ NA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH wg poniższego harmonogramu:
1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 12.02.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 01 lutego 2021 r. ( poniedziałek ) uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie - wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe prowadzone będą w trybie zdalnym. Wyjątki dotyczą kształcenia zawodowego - zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych w szkole realizują następujące klasy – wprowadzono zmiany:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – ŚRODY 11.35 – 15.40 ( 5 godz. )
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 08.00 – 11.15 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 08.50 – 11.15 ( 3 godz. i 4 godz.)

OD 01 lutego 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami KONTYNUUJĄ REALIZACJĘ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW na zasadach ustalonych z pracodawcami.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy – zmiany:

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. środy od 07.10 – do 08.45 - matematyka
3. czwartki od 08.50 do 10.25 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 20.01.2021r. )

Dotyczy: udziału w programie pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.
Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo będziemy udostępniać na naszej stronie przesłany link do adresu z dostępem do webinaru - pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/ohhXySQM4g8
drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod linkiem https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

Tematyka webinarów (Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.))
1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 21.01.2021r. godz.18.00
2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 11.02.2021r. godz.18.00
3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 25.02.2021r. godz.18.00

Komunikat ( aktualizacja 15.01.2021r. )

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia 2021 r.
( poniedziałek ) na chwilę obecną do 31 stycznia 2021 r. włącznie przedłużono ograniczenie funkcjonowania szkół. Wszystkie zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe, dalej prowadzone będą w trybie zdalnym. Zajęcia praktyczne będą realizowane stacjonarnie wg poniższego harmonogramu:

Zajęcia praktyczne warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI 12.25 – 15.40 ( 4 godz. )
KLASA 1 TŻ – ŚRODY 08.00 – 12.20 ( 5 godz. )
KLASA 1 TL – zajęcia zdalnie
KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – 12.25 – 15.40 – ( 2 x 4 godz. )
KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI 09.40 – 13.10 i PIĄTKI - 08.00 - 11.15 ( 2 X 4 godz. )
KLASA 2 BK P – KUCHARZ – PONIEDZIAŁKI 09.40 – 12.20 i ŚRODY 12.25 – 15.40 ( 3 godz. i 4 godz. )
KLASA 2 BF P – FRYZJER - ŚRODY 10.30 – 14.00 i CZWARTKI 08.50 – 12.20 ( 2 X 4 godz. )

OD 18 stycznia 2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy - będący młodocianymi pracownikami REALIZUJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
2. wtorki od 11.35 – do 13.10 - matematyka
3. czwartki od 09.40 do 10.25 oraz od 11.35 do 12.20 – język angielski

Komunikat ( aktualizacja 09.12.2020r. )

Szanowni Rodzice,

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Komunikat ( aktualizacja 07.12.2020r. )

Szanowni Rodzice,
uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest pozyskanie informacji jak zorganizowane jest zdalne nauczanie w szkołach, które zadania szkoły wykonują prawidłowo, a w których obszarach konieczne jest udzielenie im wsparcia. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej. Prosimy o wypełnienie ankiety do 10 grudnia (czwartek) 2020r. Formularz anonimowej ankiety dla rodziców (dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży) jest dostępny pod adresem:
http://kuratorium.waw.pl/monitorowanie-nauka-zdalna-rodzic

Nowe regulacje dotyczące nauczania w placówkach oświatowych.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 30 listopada 2020 r. ( poniedziałek )  do  22 grudnia 2020 r. włącznie przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych  w szkołach, w tym również  w szkołach „PROFESJA”  w Radomiu.

Wszystkie zajęcia,  poza poniższymi wyjątkami,  dalej prowadzone będą w trybie zdalnym.

Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych realizują następujące klasy:

Klasa 3 TŻ – PONIEDZIAŁKI

KLASA 1 TŻ – ŚRODY

KLASA 1 TL – zajęcia zdalnie

KLASA 2 BK G – KUCHARZ – WTORKI i PIĄTKI – ( nadrabiamy zaległości z IX i X )

KLASA 2 BF G – FRYZJER – WTORKI

KLASA 2 BK P – KUCHARZ – ŚRODY

KLASA 2 BF P – FRYZJER –  ŚRODY

Od  30  listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy – będący młodocianymi pracownikami   REALIZUJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

 W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy  uczniom klas ósmych dodatkowo konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

 1. poniedziałki od 08.00 do 09.35 – język polski
 2. wtorki od  35 – do 13.10 – matematyka
 3. czwartki od  40 do 10.25   oraz  od 11.35 do 12.20 – język angielski

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że zgodnie z komunikatem i wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie od 09 listopada 2020 r. ( poniedziałek ) do 29 listopada 2020 r. włącznie przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, w tym również  w szkołach „PROFESJA” w Radomiu .       

Wszystkie zajęcia,  w tym także zajęcia praktyczne, prowadzone będą w trybie zdalnym.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy – będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Konsultacje dla uczniów ósmych klas zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych dodatkowo konsultacje indywidualne wg poniższego harmonogramu:

 1. poniedziałki od 8.00 do 09.35 – język polski
 2. wtorki od  11:35  do 13.10 – matematyka
 3. czwartki od  9:40 do 10.25   oraz  od 11.35 do 12.20 – język angielski

W powyższym czasie będą również prowadzone zajęcia zdalne w tych przedmiotów.


Harmonogram nauczania  w szkołach Profesja

obowiązuje od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.włącznie

 1. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
 2. Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się w trybie zdalnym.
 3. Od 02.11.2020 r. WSZYSTKIE  zajęcia praktyczne odbywają się w trybie zdalnym.

Szkoła Podstawowa przechodzi na nauczanie zdalne

Szkoły ponadpodstawowe ( Szkoła Branżowa, Technikum) -przechodzi całkowicie na nauczanie zdalne

Zajęcia odbywają się na platformie TEAMS

 


Każdy uczeń musi mieć obowiązkowo osłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe. W szkole mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. Prosimy zapoznać się z wytycznymi, które można odnaleźć na stronie Ministerstwa >>>>